Yhteisvastuukeräys kutsuu olemaan arkienkeli

Yhteisvastuukeräys on lähimmäisenrakkauden kansanliike. Se on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

Vuosittain 60 % tuotosta menee Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun. 20 % käytetään vuosittain valittavaan kotimaan kohteeseen Suomessa ja loput 20 % kirkon ja seurakuntien tekemään avustustyöhön. Kotiseurakunta päättää paikallisella tasolla kuinka sen osuu kohdennetaan omalla paikkakunnalla.

Joka kevät Yhteisvastuun noin 40 000 vapaaehtoista arkienkeliä lähtevät liikenteeseen keräyslistojen ja -lippaiden kanssa. Keräykseen osallistuvat kaikki Suomen ev.lut. seurakunnat. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti. Keräyksen esimies vuonna 2017 on Porvoon hiippakunnan piispa Björn Vikström.

 

Lämmin kiitos kaikille, jotka osallistuitte vuoden 2017 Yhteisvastuukeräykseen

Hannele Koivisto, keräyspäällikkö

YV-keräyksen kokonaistuotto oli Nokialla 12 490,38 €. Summalla autetaan Suomessa ihmiskaupan uhreja ja kansainvälisessä kohdemaassa tuetaan Syyrian sotaa paenneiden 12–30 -vuotiaiden nuorten koulutusta ja toimeentuloa. Kun teemme hyvää antamalla aikaa, lahjoittamalla rahaa tai rukoilemalla, voimme muuttaa yhteistä maailmaamme. ”Välinpitämättömyyden ja oman edun tavoittelun sijaan meidän tulee pitää huolta toisistamme", Yhteisvastuukeräyksen 2017 esimies, Porvoon piispa Björn Vikström muistuttaa.

Kuvassa 20-vuotias Syyriasta paennut Fatima Hariri toimii Za´atarin pakolaisleirillä Jordaniassa tyttöjen sirkusvalmentajana.
Kuva: Ville Asikainen

YouTube-video

Yhteisvastuu 2017 torjuu ihmiskauppaa

Suomessa yhteisvastuuvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja yhteistyössä Monika-Naiset liitto ry:n, Pakolaisneuvonta ry:nPro-tukipiste ry:n ja Rikosuhripäivystyksen kanssa. Keräysvaroin kehitetään tukihenkilötoimintaa ja etsivää työtä sekä vahvistetaan työntekijöiden osaamista tunnistaa ja tavoittaa ihmiskaupan uhreja. Lisäksi uhreille tarjotaan kriisiapua majoituksen, ruoan, hygienian ja vaatetuksen järjestämiseen, mahdollisuus tulkin käyttöön sekä matalan kynnyksen oikeudellista neuvontaa.

Kansainvälinen työ keskittyy erityisesti konfliktien keskellä asuvien nuorten auttamiseen, jotta he pystyisivät rakentamaan kohtuullisen elämän itselleen ja omaisilleen lähellä kotiseutuaan, ja välttäisivät myös pakomatkalla vaanivat vaarat, kuten ihmiskaupan ja -salakuljetuksen. Jordaniassa avustustyön painopisteenä on koulutus ja psykososiaalinen tuki noin 12−30-vuotiaille leireillä ja paikallisissa yhteisöissä asuville Syyrian pakolaisille. Israelissa ja Palestiinalaisalueilla tuetaan rauhankasvatustyötä nuorten medialukutaidon sekä ihmisoikeustuntemuksen parantamiseksi. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.