Häät eli avioliittoon vihkiminen

Avioon aikovien tulee olla luterilaisen kirkon konfirmoituja jäseniä tai toinen on kirkon jäsen ja toinen kuuluu muuhun kristilliseen uskontokuntaan. Kirkkomme avioliittoon vihkiminen koskee miehen ja naisen välistä liittoa. Maistraatissa solmittu miehen ja naisen välinen avioliitto voidaan siunata kirkossa. Samaa sukupuolta olevan vihkiparin kanssa voidaan viettää rukoushetki.

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta, että aiottu avioliitto on lain mukaan sallittu. Avioliiton voi solmia 18 vuotta täyttänyt, joka ei ole avioliitossa ja jota ei ole julistettu holhottavaksi. Avioliiton esteiden tutkintaa pyydetään siitä seurakunnasta, jossa ollaan kirjoilla. Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta on voimassa neljän kuukauden ajan todistuksen antamisesta ja se pitää pyytää seitsemän arkipäivää ennen vihkimistä.

Hääjärjestelyt

Hääjärjestelyistä ja tilojen varaamisesta sovitaan kirkkoherranvirastossa. Kirkolliset toimitukset kirkoissa ovat maksuttomia, mutta seurakunnan tilasta juhlapaikkana peritään tilavuokra. Nokian seurakunnan jäsenille on erilaisia maksujärjestelyjä ja alennuksia, joista voi kysyä kirkkoherranvirastosta. Lue lisää toimitusten ja tilojen varauksista.

Vihkiminen tapahtuu kirkossa tai muussa paikassa. Vihkimisen toimittaa pappi, jonka kanssa sovitaan vihkimisen yksityiskohdista ennen toimitusta. Kirkossa soitettavasta musiikista sovitaan kirkkomuusikon kanssa. Kappalevalinnoissa tulee ottaa huomioon vihkimisen hengellinen luonne.

Vihkimisellä täytyy olla vähintään kaksi todistajaa.