Tilaa virkatodistus

Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset tehdään sähköisen lomakkeen kautta tilaamalla virkatodistus täyttämällä tilauslomake (lomake avautuu erilliselle sivulle) tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse nokian.kirkkoherranvirasto@evl.fi tai puhelimitse 03 280 4111.

 

Maksut 1.5.2017 lähtien

Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostettu todistus:

  • Seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja sisältävä todistus (elää-todistus) on maksuton.
  • Jos todistukseen kirjoitetaan jäsenen muita tietoja tai aviopuolisoa, lapsia tai muita henkilöitä koskevia tietoja, todistuksesta peritään 9 euroa.

Manuaalisesti laadittu todistus:

Todistus on manuaalisesti laadittu silloin, kun siihen on haettu tietoa muusta rekisteristä kuin kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tai kun todistus käyttötarkoituksensa vuoksi muutoin edellyttää erikseen laatimista.

  • Todistuksen hinta on 30 euroa.
  • Maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään 5,50 euroa.
  • Jos asiakas tarvitsee samalla kertaa kaksi samansisältöistä todistusta eri tarkoituksiin, veloitetaan ensimmäisestä 30 euroa ja toisesta kopiohinta 9 euroa.

Muut maksut:

  • Kirkkoherranviraston tai keskusrekisterin hallussa olevan sukuselvitystoisteen kopiosta 9 euroa sivulta.
  • Jos lasku lähetetään eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan laskun lähettämisestä 5,50 euroa. (Lasku ja todistus eri osoitteisin 11 euroa).

Tietyillä viranomaisilla on oikeus saada tiedot maksutta.

Sukututkimusta varten laadittavasta todistuksesta 30 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 15 euroa.

Tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta 30 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 12 euroa.

 

Mikä on virkatodistus?

Virkatodistus tarvitaan mm. perinnönjaossa, sukututkimuksessa ja perunkirjoitusta tai pankkia varten hoidettaessa kuolleen henkilön raha-asioita. Passia ja ajokorttia varten ei enää nykyisin tarvita virkatodistusta. Seurakunnat antavat jäsenistään virkatodistuksia, joista peritään Kirkkohallituksen ohjeiden mukainen maksu. Virkatodistuksen tietosisältö määräytyy todistuksen käyttötarkoituksen mukaan. Virkatodistuksen voi saada myös mistä tahansa maistraatista. Virkatodistusta tarvitaan nykyään yhä vähemmän, sillä viranomaiset saavat usein tiedot suoraan väestötietojärjestelmästä. 

Mikä on sukuselvitys?

Sukuselvitys on ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä. Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja kuolinpesän asioiden hoitoon. Sukuselvityksen voi pyytää sen paikkakunnan kirkkoherranvirastosta tai keskusrekisteristä, jossa asianomainen on ollut kirjoilla.

Mikä on sukututkimus?

Sukututkimus eli genealogia on historian aputiede, jonka tutkimuskohteena ovat ihmisten väliset sukulaisuussuhteet ja sukujen historia. Sukututkimuksia voi tilata tai tehdä itse yli 100 vuotta vanhoista kirkonkirjoista tai tallenteista. Seurakunnissa / seurakuntayhtymissä sukututkimuksia tekevät kirkkoherranvirastot / keskusrekisterit.