Kirkkoneuvoston pöytäkirjat

Kirkkoneuvoston kokousten pöytäkirjoihin on tehty ne poistot, jotka julkisuuslain salassapitosäännökset ja henkilötietolaki edellyttävät. Liitteitä ei julkaista verkossa.

Pöytäkirja liitteineen on nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen jälkeen, kun se on tarkastettu ja hyväksytty. Kirkkoneuvoston kokoukset eivät ole julkisia.

Vuosi 2019

22.5.2019

27.3.2019

13.2.2019

Vuosi 2018

28.3.2018

14.2.2018

23.5.2018

12.6.2018

6.9.2018

26.9.2018

31.10.2018

28.11.2018

 

Vuosi 2017

15.3.2017

29.3.2017

17.5.2017

19.6.2017

6.9.2017

4.10.2017

1.11.2017

 

 

 

henkilöstöpäällikkö
Valkamankatu 2 A
37100 Nokia

Henkilöstöasiat, viransijainen