Kirkkoneuvoston pöytäkirjat

Kirkkoneuvoston kokousten pöytäkirjoihin on tehty ne poistot, jotka julkisuuslain salassapitosäännökset ja henkilötietolaki edellyttävät. Liitteitä ei julkaista verkossa.

Pöytäkirja liitteineen on nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen jälkeen, kun se on tarkastettu ja hyväksytty. Kirkkoneuvoston kokoukset eivät ole julkisia.

Vuosi 2020

29.1.2020

Vuosi 2019

11.12.2019
13.11.2019
30.10.2019
25.9.2019
19.9.2019
22.5.2019
27.3.2019
13.2.2019

Vuosi 2018

28.3.2018
14.2.2018
23.5.2018
12.6.2018
6.9.2018
26.9.2018
31.10.2018
28.11.2018

Vuosi 2017

15.3.2017
29.3.2017
17.5.2017
19.6.2017
6.9.2017
4.10.2017
1.11.2017

 

 

 

hallinto- ja henkilöstöasiantuntija
Valkamankatu 2 A
37100 Nokia

Määräaikainen