Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvostoon Nokialla kuuluu kahdeksan luottamushenkilöä, jotka ovat kirkkovaltuustosta tai muuten seurakunnan toimintaa tuntevia henkilöitä. Kirkkoneuvoston valitsee kirkkovaltuusto joka toinen vuosi. Puheenjohtajana toimii kirkkoherra virkansa puolesta. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuvat kirkkoneuvoston kokouksiin ja heillä on kokouksissa puhevalta.

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki. Niitä ovat esimerkiksi seurakunnan toiminnan johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä useimpien viranhaltijoiden valinta.

Kirkkoneuvosto 2019–2020

Pirkko Pihlajamaa (varapuheenjohtaja), varajäsen Timo Syrjä
Outi Nokso-Koivisto, varajäsen Marjukka Simola
Kaija Hautakoski, varajäsen Eliisa Ala-Kuusisto
Jussi Järvinen, varajäsen Jyrki Kortesmäki
Olli Välimäki, varajäsen Erkki Asmala
Aki Morikka, varajäsen Urpo Sainio
Auli Aaltonen, varajäsen Sanna Ojala
Jorma Nieminen, varajäsen Sisko Nevala
Puheenjohtaja kirkkoherra Lauri Salminen

Kuvakollaasi kirkkoneuvoston jäsenistä (ei saavutettava)