Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvostoon Nokialla kuuluu kahdeksan luottamushenkilöä, jotka ovat kirkkovaltuustosta tai muuten seurakunnan toimintaa tuntevia henkilöitä. Kirkkoneuvoston valitsee kirkkovaltuusto joka toinen vuosi. Puheenjohtajana toimii kirkkoherra virkansa puolesta.

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki. Niitä ovat esimerkiksi seurakunnan toiminnan johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä useimpien viranhaltijoiden valinta.

Kirkkoneuvoston jäsenet 2017–2018:

Hautakoski Kaija
Krannila Vuokko
Kuoppala Jorma
Laurila Seija
Pihlajamaa Pirkko (varapuheenjohtaja)
Puustinen Erkki
Saarinen Seppo
Setälä Unto

sekä puheenjohtajana kirkkoherra Lauri Salminen

Nokian seurakunnan kirkkoneuvosto yhteiskuvassa.