Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvostoon Nokialla kuuluu kahdeksan luottamushenkilöä, jotka ovat kirkkovaltuustosta tai muuten seurakunnan toimintaa tuntevia henkilöitä. Kirkkoneuvoston valitsee kirkkovaltuusto joka toinen vuosi. Puheenjohtajana toimii kirkkoherra virkansa puolesta. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuvat kirkkoneuvoston kokouksiin ja heillä on kokouksissa puhevalta.

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki. Niitä ovat esimerkiksi seurakunnan toiminnan johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä useimpien viranhaltijoiden valinta.

Kirkkoneuvosto 2021–2022

Pirkko Pihlajamaa (varapuheenjohtaja), varajäsen Petri Metso
Erkki Asmala, varajäsen Marko Olander
Kaija Hautakoski, varajäsen Eliisa Ala-Kuusisto
Akseli Reunamäki, varajäsen Outi Nokso-Koivisto
Aki Morikka, varajäsen Jyrki Kortesmäki
Virpi Pohjanen, varajäsen Timo Syrjä
Auli Aaltonen, varajäsen Jonne Nurmi
Sanna Ojala, varajäsen Mikko Kalliomäki
Puheenjohtaja kirkkoherra Lauri Salminen

Kuvakollaasi kirkkoneuvoston jäsenistä (ei saavutettava)