Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvostoon Nokialla kuuluu kahdeksan luottamushenkilöä, jotka ovat kirkkovaltuustosta tai muuten seurakunnan toimintaa tuntevia henkilöitä. Kirkkoneuvoston valitsee kirkkovaltuusto joka toinen vuosi. Puheenjohtajana toimii kirkkoherra virkansa puolesta. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuvat kirkkoneuvoston kokouksiin ja heillä on kokouksissa puhevalta. 

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki. Niitä ovat esimerkiksi seurakunnan toiminnan johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä useimpien viranhaltijoiden valinta.

Kirkkoneuvosto 2019–2020

Pirkko Pihlajamaa, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, varajäsen Timo Syrjä

Outi Nokso-Koivisto, varajäsen Marjukka Simola

Kaija Hautakoski, varajäsen Eliisa Ala-Kuusisto

Jussi Järvinen, varajäsen Janne Korpihalla

Olli Välimäki, varajäsen Erkki Asmala

Aki Morikka, varajäsen Urpo Sainio

Auli Aaltonen, varajäsen Sanna Ojala

Jorma Nieminen, varajäsen Sisko Nevala

 

Puheenjohtaja kirkkoherra Lauri Salminen

 

Kirkkoneuvosto