Nokian seurakunnan nimikkolähetit

Nimikkolähetit ovat omien alojensa ammattilaisia, jotka on lähetetty maailmalle lähetysjärjestöjen kautta. Seurakunnat tekevät sopimuksen lähetysjärjestön kanssa nimikkolähetin tai -kohteen tukemisesta.

Lähettikirjeissä kerrotaan nimikkolähettien ja -kohteiden kuulumisia. Uusimmat kirjeet on luettavissa Kuulumisia maailmalta -osiossa. Kirjeitä luetaan myös lähetysilloissa.

Helene ja Joona Toivanen ovat matkalla Myanmariin Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdityksen (Sley) lähettäminä. He valmistautuvat aloittamaan opetustyötä Myanmarin Luterilaisen teologian instituutissa. Tavoitteena on kouluttaa nuoria teologeja ja tarjota teologista lisäkoulutusta paikallisen kirkon työntekijöille. Seuraa Toivasten arkea sosiaalisen median kautta. Instagram: toivasetmissio ja Facebook: Toivaset Missio.

Alajokien perhe, Milka, Markus, Ruth, Heidi ja Ester, on lähdössä pakolaistyöhön Kreikkaan Kansanlähetyksen lähettäminä. Kreikan kautta lukuisat pakolaiset pyrkivät Eurooppaan. Tilanne Kreikassa on yhä akuutti ja ajankohtainen. Työkauden on suunniteltu alkavan vuonna 2020. Saamme olla Alajokien matkassa heti alusta saakka.

Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) on lähettänyt  Mikael Tunérin. Hän tuottaa ja ohjaa SAT-7 Pars -kanavalle farsinkielisiä ohjelmia, joita katsotaan mm. Iranissa ja Afganistanissa.

 

Kuva Philippe Gueissaz

Lastenlääkäri Maria Karjalainen työskentelee Etiopiassa Kansanlähetyksen lähettämänä.

Lue lisää Mariasta.

Rantasuomelan pariskunta työskentelee Angolassa Suomen Lähetysseuran kautta.

Arja Halttunen työskentelee seurakuntatyössä Itä-Siperiassa burjatien parissa Lähetysyhdistys Kylväjän kautta.