Päivä- ja perhekerhopalaute

Päivä- ja perhekerhojen asiakkailla oli mahdollisuus vastata kerhojen palautekyselyyn keväällä 2023.
Vastaukset annettiin nimettöminä. Alla oleva palaute on kerätty tiivistettyyn muotoon.

Päiväkerhojen palautekysely:

Vastauksia tuli 30 kpl, joka on n. 40 % päiväkerho toimintaan osallistuvista perheistä. Kerhotoiminta koettiin monipuoliseksi ja tavoitteelliseksi sekä lapset viihtyivät iästä riippumatta kerhossa hyvin.

Koonti kysymyksistä ja vastauksista:

Mitä toiveita on kristilliseltä kasvatukselta?                                                                                              
Paljon arvostettiin ja kiiteltiin sitä, mitä jo on mm: raamatunkertomuksia, hengellisiä lastenlauluja, nukketeatteria. Näitä on osattu lempeästi, lapsen ikätasoisesti ja lapsentasoisesti tuoda esiin. Hetket ovat olleet lapsien mieleen.

Lapsien osallistamista toivotaan. Infoa vanhemmille toivottiin hieman enemmän hartauksien aiheista esim., jos on aiheena kaste ja kummit. Kaikkia lapsia ei ole välttämättä kastettu, eikä heillä ole kummeja. Perheen kannalta on helpompaa, jos tiedetään etukäteen, että tällainen aihe on tulossa. Hieman enemmän ihan raamatunkertomuksia toivottiin, koska tällä hetkellä messujen yhteydessä ei ole pyhäkouluja. Kuoleman kysymyksen esille tuomista pienille lapsille koettiin liian vaikeana.

Kerhotoiminnassa on:
turvallinen ilmapiiri, aikaa leikille, askartelulle. Pääasiassa lapset kokevat olevansa arvostettuja ja hyväksyttyjä.

Haluaisitko lisää tietoa kerhon sisällöstä ja toiminnasta?
Suurin osa koki, että tietoa kerhon asioista tulee hyvin lastenohjaajilta. Hieman lisää tietoa toivottiin etukäteen toiminnoista ja lasta hakiessa kaikki eivät ole kuulleet, että miten kerho on sujunut. Joissakin kerhoissa on ollut käytössä kerhovihko, johon on dokumentoitu tapahtuneita asioita. Niistä on pidetty kovasti. Jokaisella kerhoryhmällä on oma WhatsApp ryhmä, jonka kautta informaatio kulkee. Tätä tapaa kiiteltiin. Vanhemmat kokivat luottamusta kerhotoimintaan ja lastenohjaajien työhön tiedottamisen myötä. Isommat lapset osaavat itse kertoa vanhemmille, miten on mennyt ja kenen kanssa on leikkinyt.

Nettisivuille kaivattiin tietoa mitä kerhossa tehdään, kerhojen lasten ja ohjaajien määrästä.

Haluaisitko olla mukana suunnittelemassa toimintaa?
Pääasiassa todettiin, että ammattilaiset ovat luovia ja osaavat työnsä, joten ei haluttu olla mukana suunnittelussa. Mielipiteitä ja ajatuksia on kysytty.
Toiveisiin on myös vastattu.

Jokunen vastaaja voisi olla ideoimassa ja esim. vanhempainvartissa voisi ideoita tuoda esiin.

Saatko riittävästi tietoa srk:n muusta toiminnasta?
Kaikki vastanneet kokivat saavansa riittävästi tietoa.

Mikä/mitkä some-kanavat ovat sellaisia, joiden kautta toivoisit tietoa toiminnasta?
Facebook, Instagram, WhatsApp ja srk:n omat nettisivut. Oman kerhoryhmän WhatsApp-ryhmää erityisesti kiiteltiin ja
eräs vastaaja kirjoittikin näin: niin kuin tähän asti, erinomainen ja tosi kiva tapa ilmoitella tulevista tapahtumista ja myös muistuttaa.

Muuta palautetta kerhotoiminnasta?
Lastenohjaajat saivat paljon kiitosta hyvästä ammatillisesta työstä ja sydämellisyydestä, josta pitävät niin lapset kuin vanhemmatkin. Toiminta on monipuolista: liikuntaa, leikkiä, ulkoilu, laulua, hartautta, askartelua yms. Lapsi nauttii kerhosta ja se on merkki siitä, että kerho toimii. Arjen pelastus koko perheelle.

Hieman lisää tietoa kaivattiin, mitä kerhossa tehdään. Toivottiin, että kerhonohjaajat pysyisivät samoina ja kerhoja ei jouduttaisi perumaan sairaspoissaolojen takia.

Kotiin lähetetään ennen kauden alkua kirje, jossa kerrotaan kerhoiluun liittyviä asioita. Tähän toivottiin selkeämpää sanoitusta sen osalta, mitä 2-vuotiaan odotetaan jo kesällä harjoittelevan ennen kerhon alkua.

                            

Perhekerhojen palautekysely                                                                                                                                         
Kyselyyn tuli vastauksia 19 kpl, joka on n. 30 % toimintaan osallistuvista perheistä.

Onko perhekerhotoiminta monipuolista?
Monet kokivat, että toiminta on riittävää ja monipuolista. Tärkeänä koettiin se, että ihmiset pääsivät tapaamaan toisiaan. Lastenohjaajia kehuttiin siitä, että ovat rentoja ja osaavat toimia tilanteen mukaan. Yhdessä askartelu, laulaminen, leipominen yms. on ollut kivaa.

Joidenkin mielestä voisi olla enemmän ohjattua toimintaa esim. aikuisille ja lapsille oma hetki. Myös esim. ulkoilukerta silloin tällöin voisi olla mukavaa vaihtelua. Isommille lapsille kaivattiin enemmän tekemistä.

Millaista toimintaa/ohjelmaa toivoisit kerhoon?
Eri-ikäisille lapsille toivottiin erilaista tekemistä. Myös esim. teemapäivä, vaikka ulkoilun tai leipomisen merkeissä olisi kiva. Liikuntaleikkiä, satuhierontaa ja askartelua kaivattiin. Yhteisöllisyyden vahvistamista aikuisten kesken kaivattiin, ettei kukaan koe jäävänsä yksin.

Odotuksesi kristillisestä kasvatuksesta:
Hartaushetkistä tykättiin paljon. Ne koettiin asiallisiksi, sopivan pituiseksi ja sopiviksi koko perheelle. Laulamisesta tykätään paljon.  Aiheet muodostuvat vuoden kierron ja kirkkovuoden mukaan, joka on hyvä. Ruokarukousta joku oli kaivannut.

Oletteko tulleet hyvin kohdatuksi?
Todella hyvin on kohdattu ja lastenohjaajat ottavat kaikki vastaan. Ohjaajat ovat ihania, huomioivia, mukavia. Muiden asiakkaiden kohdalla voi olla klikkiytyneet välit, joihin ei koeta pääsevän mukaan. Uudelle nokialaiselle perhekerho on mahtava paikka, jossa kohtaa toisia perheitä ja lapsia. Tutut ohjaajat luovat turvallisuutta ja monista asioista uskalletaan puhua.

Perhekerhoissa pappi vierailee kauden aikana muutaman kerran. Mitä mieltä olet näistä hetkistä?
Oikein hyvä juttu, pappi voisi paikalla pidempääkin kuin vain hartauden ajan. Papin vierailu koetaan kuuluvan asiaan ja tuo turvallisuuden tunnetta. Kirkkohetket ovat olleet mukavia hetkiä, joissa on kerrottu lapsenomaisesti uskosta. Lapset kuuntelevat tarkasti, kun pappi on paikalla. Voisi tulla vaikka useamminkin.

Ajatuksesi aamupalatarjoilusta:
Monet arvostivat aamupalaa todella paljon. Monipuolinen aamupala, joka ottaa huomioon sekä lapset ja vanhemmat. Lihattomuudesta tuli kiitosta, mutta toisaalta joku toinen kaipasi lihaa. Erityisruokavaliot on huomioitu. Todella hyvä että aamupalaa on tarjolla, vaikka on maksullinen. Aloittaa kerhon lempeästi yhteisellä ruokailuhetkellä. Leipä ja hedelmät on oikein hyvä, ei tarvitse olla sen kummempaa.

Puuroa kaivattiin pienelle lapselle ja joku koki, että 3 € hintaan pitäisi olla monipuolisempi tarjoilu.

Oletko osallistunut Perheiden iltoihin? Ajatuksesi niistä?
Osa on ollut illoissa mukana ja hyvä idea niissäkin on. Niihin osallistuvat nekin perheet, jotka eivät pääse päivällä paikalle. Ajankohta koettiin hieman myöhäiseksi ihan pienille lapsille, mutta lasten kasvaessa iltoihin mielellään osallistutaan.
Perheiden illan riisipuuroa kehuttiin. Iltapala on todella hyvä juttu. Välillä on niin paljon porukkaa, että pienemmät lapset jäävät jalkoihin. Askartelut ovat kivoja ja olisi kiva, että olisi useampi malli, josta voisi valita.

Haluaisitko olla mukana suunnittelemassa toimintaa? Millä tavoin?
Suurin osa ei halunnut suunnitella, vaan oltiin tyytyväisiä siihen, että saa tulla valmiiseen toimintaan. Kun kerhossa on kysytty toiveita tai ideoita ja ne on toteutettu, se on ollut riittävää yhdessä suunnittelua. Yksi koki, että voisi olla kiva olla mukana suunnitellussa.

Saatko tarpeeksi tietoa srk:n toiminnasta? Haluaisitko lisää infoa?
Moni koki saavansa todella hyvin infoa ja kerhojen WhatsApp ryhmiä kehuttiin. Kerhokauden alkamisista ja loppumisista olisi kiva saada aiemmin tietoa. Jokunen koki, että osa tiedoista menee itseltä ohi ja, että enemmän infoa voisi olla Facebookissa.

Sinulle sopivin ajankohta perhekerholla? Vaihtoehtoja oli aamupäivä ja iltapäivä.
Aamupäivä oli ehdottomasti suosituin, mutta myös iltapäivä koettiin hyväksi.

Mikä some-kanava on sinulle helpoin ja mieluisin käyttää? Mistä hakisit tietoa toiminnastamme?
Nettisivut, WhatsApp, Instagram oli mainittu myös Facebookin lisäksi. Nettisivuista kommentoitiin, että sieltä on välillä vaikea löytää tietoa. Yksi henkilö luki infoa myös lehdestä.

Muuta palauteta meille?
Kiitosta tuli lastenohjaajille lämpimästä kohtaamisesta, iloisesta läsnäolosta, sydämellisyydestä, laadukkaasta toiminnasta, taidosta luoda hyvää yhteishenkeä, kerhossa saa olla juuri sellainen kuin on.

Perheleirit melko hintavia. MobilePay mahdollisuus on hyvä.

Tietoa saisi tulla ajoissa, jos on esimerkiksi tuossa leiripäivä tai jokin retki.