Uutislistaukseen

Rippikoulun suosio pysyy – turvallinen ilmapiiri entistä tärkeämpää

rpk.jpg

Suomessa rippikoulun suosio on pysynyt korkealla. Vuonna 2022 rippikoulun kävijämäärä oli noin 48 500. Luku on hieman pienempi kuin vuoden 2021 määrä 49 600, mutta selkeästi suurempi kuin vuoden 2020 vastaava luku 46 800. Lukuihin on laskettu kaikenikäiset rippikoululaiset.

Kirkkoon kuuluvista 15-vuotiaista nuorista rippikoulun kävi noin 91 prosenttia ja kaikista 15-vuotiaista nuorista 74 prosenttia. Vuonna 2021 kirkkoon kuuluvista 15-vuotiaista nuorista rippikoulun kävi 90,5 prosenttia ja kaikista 15-vuotiaista nuorista 74,5 prosenttia.

Nokian seurakunnan rippikoulutyö on suosittua ja laadukasta

Nokian seurakunnassa vuonna 2022 rippikoulun kävi 410 nuorta. Luku vastaa 82 prosenttia vuonna 2007 syntyneistä eli tarkasteluvuonna 15 vuotta täyttäneistä. Ikäluokasta 26 kävi rippikoulun muualla kuin Nokialla. Lisäksi rippikoulun Nokialla suoritti muutama eri ikäinen yksityisrippikoululainen.

Nokialla rippikouluun osallistuminen nousi 5 prosenttiyksikköä vuodesta 2021.

”Nokian seurakunnassa rippikoulut on nähty tärkeänä. On annettu resursseja tehdä laadukasta rippikoulutyötä. Se näkyy keskivertoa korkeampina prosenttilukuina”, sanoo rippikoulutyöstä vastaava pastori Lassi Peurakoski.

Rippikoulussa oppii itsestä ja ympäröivästä maailmasta

Seurakunnat ja rippikouluja järjestävät järjestöt ovat onnistuneet vastaamaan ajan haasteisiin hienosti, käy ilmi vuosittain toteutettavasta rippikoulun itsearviointikyselystä. Kyselyssä väittämä ”Minun oli turvallista olla rippikoulussa” arvioitiin myös vuonna 2022 erittäin paikkansapitäväksi. Asteikolla 1–7 rippikoululaiset arvioivat olonsa turvalliseksi keskiarvolla 6,4. Vuosina 2020 ja 2021 vastaavat lukemat olivat 6,4 ja 6,5.

”Rippikoulussa opin paljon niin itsestäni kuin ympäröivästä maailmasta. Riparilla parasta oli, kun oli turvallinen olo ja ympärillä aikuisia, joiden kanssa sai jutella omasta uskosta ja elämästä – pohtia niin isoja kuin pieniä juttuja”, sanoittaa kokemustaan Mila Harra, joka kävi viime vuonna rippikoulunsa Tampereella.

16.3.2023 10.28