Uutislistaukseen

Nokialaisten mielikuvaa seurakunnasta tutkitaan

Kysymysmerkki, ratas, hehkulamppu ja huutomerkki.

Nokian seurakunta on tilannut Innolinkiltä tutkimuksen, jolla tutkitaan nokialaisten mielikuvaa Nokian seurakunnasta. Tutkimusta on valmisteltu yhteistyössä lähialueen keskisuurten seurakuntien kanssa. Tutkimuksen valmistuttua tuloksia voidaan vertailla seurakuntien välillä.

Tutkimus suoritetaan sekä puhelinhaastatteluilla että verkkokyselyllä joulu- ja tammikuun aikana. Puhelinhaastatteluun osallistujat valitaan satunnaisesti pyrkien kattavaan ikä-, sukupuoli- ja asuinaluejakaumaan. Verkkokyselyyn voivat kaikki osallistua vastaamalla tästä linkistä avautuvaan lomakkeeseen. Vastanneet voivat osallistua arvontaan seurakunnan Facebook-kanavalla.


Seurakunta toteutti vastaavanlaisen seurakuntalaistutkimuksen keväällä 2019 juuri ennen covid-pandemian puhkeamista. Siitä saatuja tuloksia verrataan nyt tämän tutkimuksen tuloksiin, ja tuloksista saatua tietoa peilataan tuleviin suunnitteluihin ja valintojen taustaksi.

"Nokian seurakunnalle on tärkeää toimia vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Tavoitteenamme on tämän tutkimuksen avulla saada arvokasta taustatietoa, jotta voimme rakentaa seurakuntaa nokialaisten tarpeet huomioiden", sanoo kirkkoherra Ville Järvinen.


Innolink on vuonna 1991 perustettu suomalainen konsulttiyhtiö. Yhtiö on toteuttanut yli 6000 tutkimusta. Innolink keskittyy asiakkuuksien ja ilmiöiden tiedolla johtamisen näkökulmaan.

Ville Järvinen
Ville Järvinen
kirkkoherra
Valkamankatu 2 A
37100 Nokia
Anu Heiskanen
Anu Heiskanen
viestintäpäällikkö, työsuojeluvaltuutettu
Valkamankatu 2 A
37100 Nokia

23.11.2023 14.33