Uutislistaukseen

Kirkolliskokousvaalit ovat ensi viikolla – alustavia tuloksia odotetaan 14.2.

Kirkolliskokous marraskuussa 2023.

Kirkolliskokous marraskuussa 2023. Kuva: Aarne Ormio.

Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit toimitetaan 13.2.2024.

Pappisjäsenten ja -edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja hiippakunnan papit. Maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston maallikkojäsenet.

Kirkolliskokousvaaleissa on koko maassa 715 ehdokasta, joista maallikkoja on 508 ja pappeja 207. Kirkolliskokoukseen valitaan hiippakunnista 96 edustajaa, joista 32 on pappeja ja 64 maallikoita.

Ehdokkaat esittäytyvät Ehdokasgalleriassa

Ehdokkaisiin voi tutustua kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalien ehdokasgalleriassa, joka löytyy verkkosivustolla evl.fi/ehdokasgalleria. Verkkopalvelussa on esittelyt ja perustietoa ehdokkaista. Kirkolliskokoukseen valitut päivitetään ehdokasgalleriaan. Alustavia tuloksia odotetaan 14.2.

Nokialaisia tai nokialaisille tuttuja ehdokkaita on sekä pappis- että maallikkoehdokkaiden joukossa useita.

Kirkolliskokous on kirkon ylin toimielin – hiippakuntavaltuusto tukee ja edistää kirkon tehtävän toteutumista

Kirkolliskokous käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta. Uuden kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston toimikausi on neljä vuotta, 1.5.2024–30.4.2028. Uusi kirkolliskokous kokoontuu ensimmäiseen istuntoviikkoonsa Turkuun 13.–17. toukokuuta.

Hiippakuntavaltuusto tukee ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Hiippakuntavaltuustolla on muun muassa oikeus tehdä esityksiä kirkolliskokoukselle. Hiippakuntavaltuustossa on 21 jäsentä, joista 14 on maalikoita ja seitsemän pappeja.

7.2.2024 10.27