Kuulutus hoitamattomista haudoista

2. KUULUTUS

21.12.2018

Nokian seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 28.11.2018 julistanut hautaoikeuden menetetyksi (kirkkolaki 1054/1993 17 luku 5 § 3 mom) niiltä Nokian 01 ja 02 hautausmailla sijaitsevilta haudoilta, jotka on 28.9.2016 hoitamattomina kuulutettu ja joita ei kehotuksesta huolimatta ole kunnostettu. Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Nokian seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitetulla oikaisuvaatimuksella 14 päivän kuluessa tämän kuulutuksen julkaisupäivämäärästä. Oikaisuvaatimusta varten tarvittavan täydellisen pöytäkirjaotteen saa Nokian seurakunnan toimistotalolta, Valkamankatu 2 A, 37100 Nokia.

Hautaoikeuden haltijalla on oikeus poistaa muistomerkki. Jos muistomerkkiä ei ole poistettu kuuden kuukauden kuluessa tämän kuulutuksen julkaisemisesta, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta. Mikäli hauta on inventoitu, muistomerkkiä ei saa poistaa.

Lisätietoja ja neuvoja asiasta

Hautausmaan toimisto, Valkamankatu 2 B, 37100 Nokia

Tuija Laaksonen 050 596 7611

Pekka Tuuri 040 804 9006

 

Hoitamattomat haudat, hautaoikeus menetetään KN 28.11.2018

 

Hautausmaa 01

1.       01 01 03 017                                             

2.       01 02 02 006                

3.       01 02 02 045                

4.       01 03 02 007                                                                          

5.       01 04 04 028                                             

6.       01 04 05 027                

7.       01 04 06 013                                             

8.       01 05 03 007                                                                                                       

9.       01 07 02 013                

10.   01 07 05 011                

11.   01 09 03 003                

12.   01 09 03 013                                                                          

13.   01 09 04 016                                                                          

14.   01 09 06 004                

15.   01 09 06 010                

16.   01 09 07 014                                             

17.   01 09 10 009                

18.   01 09 10 013                                                                          

19.   01 09 11 012                

 

Hautausmaa 02

1.       02 01 01 076                

2.       02 01 02 007

3.       02 01 02 014

4.       02 01 02 022                                                                                                                                                                 

5.       02 01 03 013                

6.       02 01 03 046                

7.       02 01 03 047

8.       02 01 03 056

9.       02 01 04 023                

10.   02 01 04 042                

11.   02 02 01 003                

12.   02 02 01 007                

13.   02 02 01 008                                                                          

14.   02 02 01 033                

15.   02 02 02 043                

16.   02 02 02 046                

17.   02 02 03 028                

18.   02 02 04 005                

19.   02 02 04 034                

20.   02 02 05 073                                                                          

21.   02 03 01 026                                                                          

22.   02 03 01 064                

23.   02 03 01 075                                             

24.   02 03 01 085