Kuulutus hoitamattomista haudoista

2. kuulutus

2.9.2021

Nokian seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 25.11.2020 julistanut hautaoikeuden menetetyksi (kirkkolaki 1054/1993 17 luku 5 § 3 mom) niiltä Nokian 02 hautausmailla osastoilla 04–06 sijaitsevilta haudoilta, jotka on 18.10.2019 hoitamattomina kuulutettu ja joita ei kehotuksesta huolimatta ole kunnostettu. Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Nokian seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitetulla oikaisuvaatimuksella 14 päivän kuluessa tämän kuulutuksen julkaisupäivämäärästä. Oikaisuvaatimusta varten tarvittavan täydellisen pöytäkirjaotteen saa Nokian seurakunnan toimistotalolta, Valkamankatu 2 A, 37100 Nokia.

Hautaoikeuden haltijalla on oikeus poistaa muistomerkki. Jos muistomerkkiä ei ole poistettu kuuden kuukauden kuluessa tämän kuulutuksen julkaisemisesta, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta. Mikäli hauta on inventoitu, muistomerkkiä ei saa poistaa.

Kyseessä olevat haudat:

 • 02 04 02 026-027
 • 02 04 03 017-018 
 • 02 04 03 044-045
 • 02 04 03 049-050
 • 02 04 04 062-063
 • 02 04 05 032-032
 • 02 04 05 049-050
 • 02 05 01 035-035
 • 02 05 01 081-081
 • 02 05 01 083-083
 • 02 06 01 032-032
 • 02 06 01 064-064
 • 02 06 02 002-002
 • 02 06 02 084-085

Lisätietoja ja neuvoja asiasta

 • Hautausmaan toimisto, Valkamankatu 2 B, 37100 Nokia
 • hautaustoimen päällikkö Tuija Laaksonen 050 596 7611
 • työnjohtaja Pekka Tuuri 040 804 9006