Kuulutus hoitamattomista haudoista

1. kuulutus

Nokian seurakunnan 02 hautausmaalla osastoilla 04–06 on seurakunnan suorittamassa katselmuksessa hoitamattomiksi todettuja hautoja. Haudat on merkitty haudalle asetetulla ilmoituksella, hautaluettelo on lisäksi nähtävillä kirkkoherranvirastossa ja seurakunnan nettisivuilla. Hautaoikeuden haltija on velvoitettu kunnostamaan haudan vuoden kuluessa hautaoikeuden menettämisen uhalla (kirkkolaki 1054/1993 17 luku 5 § 3 mom.).

Lisätietoja ja neuvoja

Hautausmaan toimistolta Valkamankatu 2 B, 37100 Nokia.
Hautaustoimen päällikkö Tuija Laaksonen 050 5967 611, työnjohtaja Pekka Tuuri 040 8049 006.

Nokian seurakunnan kirkkoneuvosto

Hoitamattomat haudat 2019 Nokia 02 04-06

1. 02 04 02 026-027

2. 02 04 03 017-018

3. 02 04 03 019-019

4. 02 04 03 044-045

5. 02 04 03 049-050

6. 02 04 04 037-038

7. 02 04 04 062-063

8. 02 04 05 032-032

9. 02 04 05 049-050

10. 02 05 01 017-017

11. 02 05 01 035-035

12. 02 05 01 058-058

13. 02 05 01 081-081

14. 02 05 01 083-083

15. 02 05 02 028-028

16. 02 06 01 015-015

17. 02 06 01 032-032

18. 02 06 01 064-064

19. 02 06 01 102-103

20. 02 06 02 002-002

21. 02 06 02 023-023

22. 02 06 02 056-056

23. 02 06 02 084-085

24. 02 06 02 098-098

25. 02 06 02 104-104