Kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat

Kirkkoneuvoston kokousten esityslistoihin ja pöytäkirjoihin on tehty ne poistot, jotka julkisuuslain salassapitosäännökset ja henkilötietolaki edellyttävät.

Jos esityslistasta tai pöytäkirjasta puuttuu pykälä, se sisältää asioita, joita ei julkaista:

  • henkilöön liittyvä yksityinen asia
  • yksityisyyden suojaan liittyvä asia
  • salassa pidettävä asia.

Liitteet julkaistaan verkossa vain poikkeustapauksissa. Pöytäkirja liitteineen on nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen jälkeen, kun se on tarkastettu ja hyväksytty. Kirkkoneuvoston kokoukset eivät ole julkisia.

Kirkkoneuvoston kokoukset

Esityslistat

Pöytäkirjat

Vuoden 2022 pöytäkirjat

7.12.2022
26.10.2022
21.9.2022
24.8.2022
18.5.2022
30.3.2022
23.2.2022
19.1.2022