Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvostoon Nokialla kuuluu kahdeksan luottamushenkilöä, jotka ovat kirkkovaltuustosta tai muuten seurakunnan toimintaa tuntevia henkilöitä. Kirkkoneuvoston valitsee kirkkovaltuusto joka toinen vuosi. Puheenjohtajana toimii kirkkoherra virkansa puolesta. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuvat kirkkoneuvoston kokouksiin ja heillä on kokouksissa puhevalta.

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki. Niitä ovat esimerkiksi seurakunnan toiminnan johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä useimpien viranhaltijoiden valinta.

Kirkkoneuvosto 2023–2024

Pentti Koivisto, vpj. – henkilökohtainen varajäsen Antti Ala-Heikkilä
Jyrki Kortesmäki – henkilökohtainen varajäsen Matias Välimäki
Johanna Ahvenvaara – henkilökohtainen varajäsen Tuuli-Elina Piirainen
Tommi Kaurala – henkilökohtainen varajäsen Juha-Pekka Lehtonen
Pia Laaksonen – henkilökohtainen varajäsen Marjo Vestola
Auli Aaltonen – henkilökohtainen varajäsen Riikka Liukkunen
Sanna Ojala – henkilökohtainen varajäsen Katja Pääkkönen
Mikko Kalliomäki – henkilökohtainen varajäsen Jonne Nurmi
Ville Järvinen pj.

Kuvakollaasi (ei saavutettava)