Nokian seurakunnan strategia 2023–2026
 

Luomme yhdessä toivoa

Viimeisinä sanoinaan opetuslapsilleen Jeesus lähettää heidät ”kaikkialle maailmaan”. Tämän jälkeen hän lupaa ”Minä olen teidän kanssanne” (Matt. 28:20). Olemme olemassa, koska Jeesus on lähettänyt meidät välittämään Jumalan rakkautta. Hän myös lupaa olla meidän kanssamme ja tukenamme. Nokian seurakunnan tehtävä on elää, sekä tukea ja varustaa nokialaisia elämään, Jumalan rakkautta ja armoa todeksi arjessaan. Tästä nousee tavoite, jonka haluamme saavuttaa: Luomme yhdessä toivoa.

Mikä on meille tärkeää?

Rohkeus

Jeesus on lähettänyt meidät – olemme uskollisia tehtävällemme. Pidämme esillä Jumalan armoa uusia tapoja kokeillen ja rohkeasti uudistuen.

Avoimuus

Nokian seurakunnan hallintoa, johtamista, päätöksentekoa ja toimintaa ohjaa avoimuus. Viestimme aktiivisesti ja monipuolisesti.

Vastuullisuus

Yhteisönä ja yhteisön jäsenenä olemme vastuussa ympäristöstä ja toisistamme. Tuemme yhteiskunnan vähäosaisia ja kulutamme vastuullisesti.

Miten toimimme?

Kuulemme ja kutsumme

Toimimme vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Seurakunta on siellä missä seurakuntalaiset ovat – kutsumme yhteen ja yhteyteen.

Autamme ja olemme kanava auttamiselle

Kehitämme ja etsimme uusia tapoja auttaa paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Seurakunta toimii auttamistyön alustana ja tarjoaa mahdollisuuden auttaa.

Olemme ekologisia ja yhdenvertaisia

Huomioimme ekologisuuden kaikissa valinnoissamme. Edistämme yhdenvertaisuutta omassa toiminnassamme ja ympäristössämme.

Nokian seurakunnan strategiateksti ja strategiasta kertovan videon kuva.