Nokian seurakunnan strategia 2018–2022

Visio

Seurakuntalaisuudella on merkitystä

Nokialaiset tunnistavat, että heidän seurakuntansa on paikka, missä on mahdollisuus yhteyteen kolmiyhteisen Jumalan kanssa ja yhteyteen ihmisten kesken.

Seurakunta on uskottava ja tunnistettava yhteistyökumppani eri toimijoille.

Toimintaympäristön muuttuminen, joka haastaa seurakunnan elämän uuteen arvioimiseen:

 • Ikä- ja perherakenteen muutokset.
 • Luottamus instituutioihin vähenee.
 • Väestön sijoittuminen Nokialla.
 • Rakennemuutosten mahdollisuus.
 • Seurakunnan resurssien väheneminen.
 • Kristillisen tiedon ja tavan oheneminen.
 • Tampereen läheisyys.
 • Uskonnollisuuden privatisoituminen ja muuttuminen.
 • Sosiaalisen elämän muuttuminen.

Painopisteet tavoitteen saavuttamiseksi:

Kohtaaminen

 • Yhteys Jumalaan ja toisiin ihmisiin tulee todeksi laadukkaissa kohtaamisissa erilaisissa toimintaympäristöissä.
 • Kohtaamiselle luodaan monipuoliset edellytykset.
 • Kohtaamiset ovat sekä seurakuntalaisten että työntekijöiden vastuulla.
 • Seurakunnassa on tilaa sekä tiiviille pienyhteisölle että avaralle seurakuntalaisuudelle.

Hengellisen kasvun tukeminen ja osallistaminen

 • Seurakunta kutsuu, innostaa ja varustaa ihmisiä osallisuuteen - ottamaan oma paikkansa vastuullisina ihmisinä ja kristittyinä.
 • Seurakunnan kokoava toiminta tähtää osallistujien hengelliseen kasvuun kristittyinä ja ohjaa heitä toteuttamaan kutsumustaan palvelussa, lähetyksessä ja julistuksessa.

Viestintä

 • Viestintään kuuluu sekä tiedottaminen toiminnasta että sanoma rakastavasta Jumalasta.
 • Seurakunta käyttää kaikkia mahdollisia viestintäkanavia resurssien puitteissa.
 • Viestijöinä toimivat kaikki seurakuntalaiset.
 • Huolehtiminen seurakunnan kuvasta julkisuudessa on osa viestintää.

Vaikuttavuuden arvioiminen

 • Seurakunta käyttää resurssejaan vaikuttavuutta arvioiden.
 • Seurakunta tekee perustehtäväänsä kunnioittavaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

PowerPoint-esitys (ei saavutettava)