Talousarviot ja toimintasuunnitelmat sekä tilinpäätökset ja toimintakertomukset

Talousarvio ja toimintasuunnitelma

Talousarviossa esitellään toiminnan ja talouden yleiset linjat sekä seurakunnallisen toiminnan eri tehtäväalueiden tavoitteet ja toimintasuunnitelmat. Tuloslaskelmasta löytyvät muunmuassa seurakunnan toimintatuotot, toimintakulut, toimintakate, verotulot, vuosikate, poistot ja arvonalennukset sekä tilikauden ylijäämä / alijäämä.

Talousarvio 2024
Talousarvio 2023
Talousarvio 2022

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Seurakunnan toimintakertomus sisältää yleiskatsauksen, perustiedot hallinnosta, henkilöstökertomuksen, jäsenmäärätiedot, tavoitteiden toteutumisen eri työaloilla sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisen että myös tiedot tilikauden tuloksen muodostumisesta ja toiminnan rahoituksesta. Tilinpäätöksessä ovat luettavissa muunmuassa seurakunnan tuloslaskelma ja tase.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 osa 1
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 osa 2