Talousarvio ja toimintasuunnitelma

Talousarviossa esitellään toiminnan ja talouden yleiset linjat sekä seurakunnallisen toiminnan eri tehtäväalueiden tavoitteet ja toimintasuunnitelmat. Tuloslaskelmasta löytyvät mm. seurakunnan toimintatuotot, toimintakulut, toimintakate, verotulot, vuosikate, poistot ja arvonalennukset sekä tilikauden ylijäämä / alijäämä.

Talousarvio 2018

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Seurakunnan toimintakertomus sisältää yleiskatsauksen, perustiedot hallinnosta, henkilöstökertomuksen, jäsenmäärätiedot, tavoitteiden toteutumisen eri työaloilla sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisen että myös tiedot tilikauden tuloksen muodostumisesta ja toiminnan rahoituksesta. Tilinpäätöksessä ovat luettavissa mm. seurakunnan tuloslaskelma ja tase.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015