Nokian seurakunta kuuluu aluekeskusrekisteriin

Seurakuntamme kuuluu Tampereen aluekeskusrekisteriin. Aluekeskusrekisterissä hoidetaan kaikkien siihen kuuluvien seurakuntien kirkonkirjojen pito keskitetysti. Kirkonkirjojen pitoon sisältyy muun muassa virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen, avioliiton esteiden tutkinta sekä kasteiden, avioliittojen, kirkosta eroamisten ja kirkkoon liittymisten rekisteröiminen. Lue uutinen.

Virkatodistuksen, sukuselvityksen tai -tutkimuksen tilaaminen

Virkatodistuksen ja sukuselvityksen perunkirjoitusta varten voi tilata Tampereen aluekeskusrekisteristä
suoraan sähköisellä lomakkeella.

Jos sähköinen tilaus ei onnistu, tilauksen voi tehdä myös

  • puhelimitse: 03 219 0700 arkisin klo 9–15 tai
  • sähköpostilla: keskusrekisteri.tampere@evl.fi.

Kaikki Tampereen aluekeskusrekisterin yhteystiedot

  • Sukuselvitys- ja virkatodistusasiat: 03 2190 700 arkisin klo 9–15 tai keskusrekisteri.tampere@evl.fi
  • Kaste- ja avioliittoasiat, kirkkoon liittyminen, kirkosta eroaminen: 03 2190 222 arkisin klo 9–15 tai rekisteroinnit.tampere@evl.fi
  • Vaihde 03 2190 111
  • tampereenseurakunnat.fi/aluekeskusrekisteri
  • Tampereen aluekeskusrekisteri, Näsilinnankatu 26, 33101 Tampere

Virkatodistusten maksut

Kirkkoherranvirasto säilyy Nokialla

Oma kirkkoherranvirasto säilyy Nokialla aluekeskusrekisteriin siirtymisen jälkeenkin. Muun muassa kirkollisista toimituksista ja hauta-asioista sovitaan paikallisesti kuten ennenkin. Myös muu asioiminen on edelleen mahdollista kirkkoherranvirastomme kautta.

Virasto palvelee maanantaisin ja tiistaisin klo 9–15 sekä keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9–13

  • puhelimitse: 03 280 4111
  • tai sähköpostilla: nokian.kirkkoherranvirasto@evl.fi.

Mikä on virkatodistus?

Virkatodistus tarvitaan mm. perinnönjaossa, sukututkimuksessa ja perunkirjoitusta tai pankkia varten hoidettaessa kuolleen henkilön raha-asioita. Passia ja ajokorttia varten ei enää nykyisin tarvita virkatodistusta. Seurakunnat antavat jäsenistään virkatodistuksia, joista peritään Kirkkohallituksen ohjeiden mukainen maksu. Virkatodistuksen tietosisältö määräytyy todistuksen käyttötarkoituksen mukaan. Virkatodistuksen voi saada myös mistä tahansa maistraatista. Virkatodistusta tarvitaan nykyään yhä vähemmän, sillä viranomaiset saavat usein tiedot suoraan väestötietojärjestelmästä. 

Mikä on sukuselvitys?

Sukuselvitys on ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä. Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja kuolinpesän asioiden hoitoon. Sukuselvityksen voi pyytää sen paikkakunnan kirkkoherranvirastosta tai keskusrekisteristä, jossa asianomainen on ollut kirjoilla.

Mikä on sukututkimus?

Sukututkimus eli genealogia on historian aputiede, jonka tutkimuskohteena ovat ihmisten väliset sukulaisuussuhteet ja sukujen historia. Sukututkimuksia voi tilata tai tehdä itse yli 100 vuotta vanhoista kirkonkirjoista tai tallenteista. Seurakunnissa tai seurakuntayhtymissä sukututkimuksia tekevät kirkkoherranvirastot tai keskusrekisterit.