Nokian seurakunnan tietosuojaselosteet

Nokian seurakunnassa ylläpidetään henkilörekistereitä. Tietoturvaa ja rekisteröityjen henkilötietojen suojausta eri tarkoituksia varten on omat rekisterinsä. Seurakunta ylläpitää rekistereitä sekä lain perusteella että henkilöiden suostumuksella omaa toimintaansa varten. 

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Rekisteröidyllä on oikeus

  • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot
  • vaatia henkilötietojesi oikaisemista, tietojen täydentämistä tai poistamista
  • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsitteyä niiltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen
  • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • sinulla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka, jos katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
  • sinun tulee tehdä pyynnöt tietojen tarkistuksesta ja muutoksista kirjallisena ja toimittaa se Nokian seurakunnan kirkkoherranvirastoon
  • osoite: Valkamankatu 2 A, 37100 Nokia, nokian.seurakunta@evl.fi.

Tietopyyntölomake

Tietosuojavastaava

Nokian seurakunnan tietosuojavastaava on Mika Akkanen, PL 226, 33191 Tampere, tietosuojavastaava.tampere@evl.fi ja 050 441 1567.

Henkilötietojen käsittelyä valvoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Tietosuojavaltuutetulle on oikeus tehdä valitus lainvastaisesta henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojavaltuutetulla on myös oikeus keskeyttää lainvastainen henkilötietojen käsittely.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Rekisteriselosteet

Tietosuojaseloste jäsentietorekisteri

Tietosuojaseloste hautarekisteristä ja haudanhoitosopimuksista

Tietosuojaseloste myyntireskontra ja laskutus

Tietosuojaseloste talouspalvelut

Tietosuojaseloste henkilöstön rekrytoinnista

Tietosuojaseloste diakoniatyön asiakasrekisteristä

Tietosuojaseloste henkilö- ja palvelussuhderekisteristä

Tietosuojaseloste jumalanpalveluselämän vapaaehtoisista

Tietosuojaseloste kiinteistöpalveluiden omaisuus- ja vuokraustoimintojen rekisteristä

Tietosuojaseloste KirkkoRekry

Tietosuojaseloste Majataloiltojen vapaaehtoisten asiakasrekisteristä

Tietosuojaseloste nuorisotyön asiakasrekisteristä

Tietosuojaseloste rippikoulutyön asiaskasrekisteristä

Tietosuojaseloste sähköinen asiointi Katrina

Tietosuojaseloste varhaiskasvatuksen asiakasrekisteristä

Tietosuojaseloste Kulmakiven vapaaehtoiset

Tietosuojaseloste luottamushenkilörekisteristä