Diakoniatyöntekijöiden vastaanotot

Päivystysaikana avoimelle vastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta tai diakoniatyöntekijöihin voi ottaa yhteyttä sopiakseen toisen tapaamisajan. Työntekijät voivat tarvittaessa tulla kotikäynnille asiakkaan asuinpaikkaan, omaan kotiin tai laitokseen. Käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Taloudellista avustusta haettaessa tulee ottaa mukaan tositteet tuloista ja menoista sekä mahdollinen toimeentulotukipäätös. Avustukset ovat pääosin kertaluonteisia ja ne on tarkoitettu elämän kriisien aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien helpottamiseen.

Diakonian avoimet vastaanotot

keskiviikkoisin klo 12–14 Korkeemäenkatu 20, käynti talon takaa.

Mukaan toimeentulotukipäätös ja tiliote viimeisen kuukauden ajalta.