Nokian seurakunnan nimikkokohteet

Nimikkokohteet ovat lähetysjärjestöjen kumppanuuskohteita ja projekteja maailmalla, joita seurakuntamme tukee. Nimikkoläheteiltä ja -kohteista tulee kuulumisia uutiskirjeiden ja vuosiraporttien muodossa. Uusimmat kirjeet ja raportit ovat luettavissa Kuulumisia maailmalta -osiossa.

Angolan luterilainen kirkko

Nokian seurakunta on mukana Angolan evankelisluterilaisen kirkon (Igreja Evangélica Luterana de Angola eli IELA) tukemisessa kolmella hankesopimuksella. Työ toteutuu Suomen Lähetysseuran kautta.

  • Shangalalan instituutin tukeminen. Instituutissa koulutetaan pappeja, diakoniatyöntekijöitä ja paikallisia lähetystyöntekijöitä. Sen puitteissa vahvistetaan myös kirkon diakoniatyön ja talous- sekä hankehallinnon osaamista. Instituutissa tehdään lisäksi raamatunkäännöstyötä vähemmistökielille, ja painetaan kirkon työssä tarvittavia materiaaleja.
  • Martti Luther -koulun tukeminen. Shangalalassa toimivaan sisäoppilaitokseen otetaan erityisesti syrjäseutujen ja köyhien perheiden lapsia. Angolassa on huutava pula yläaste- ja lukiotasoisista kouluista, ja monen perheen on mahdotonta kustantaa lastensa koulumaksuja. Kummituen avulla myös köyhimpien perheiden lapset saavat mahdollisuuden tasokkaaseen keskiasteen koulutukseen.
  • Onnellinen lapsi -ohjelman tukeminen. Ohjelman avulla mahdollistetaan Lubangon kaupungin köyhällä alueella asuville lapsille hyvä koulupohja, terveys ja yleissivistys, jotta heillä olisi pääsy elämässä eteenpäin. Ohjelman sisältö on monipuolinen. Siihen kuuluu päiväkodissa annettavaa varhaiskasvatusta, terveysohjelma, henkilörekisteröintejä (henkilöllisyystodistus on kallis ja se on vaatimuksena, että pääsee kouluun), koululaisten tukiopetusta, urheilu- ja musiikkiaktiviteetteja sekä lukutaitotyötä.

Raamattutyö Intiassa

Intiassa puhutaan yli 1600 kieltä. Tällä hetkellä Pipliaseuralla on käynnissä Intiassa yli 80 käännöshanketta useilla kielillä. Pipliaseuran tavoitteena on kääntää ja julkaista Raamattuja moninaisen lukija- ja kuulijakunnan tarpeisiin. Samalla tuetaan paikallista lukutaitotyötä.