Ilmiöt ja kannanotot - Kuka on kirkon ääni?

Seurakunta muodostuu seurakuntalaisista. Kirkon ääni on siis jokaisen sen jäsenen ääni.  Mediassa ja julkisuudessa kirkon ääntä käyttävät monet tahot. Toisilla kannanotoilla on suurempi merkitys kuin toisilla, kuten piispojen kannanotoilla. Toisaalta osa julkisuuden henkilöistä antaa ymmärtää olevansa kirkon ääni, vaikka he ovat kirkossa tavallisia seurakuntalaisia. Kirkon historia on alusta alkaen ollut moniäänisyyden historiaa, joskus ristiriitojen historiaa, mutta myös yhteisymmärryksen historiaa. Moniäänisessä kirkossa on tilaa erilaisille ajatuksille.