Nimikkolähetit

Nimikkolähetit ovat omien alojensa ammattilaisia, jotka on lähetetty maailmalle lähetysjärjestöjen kautta. Seurakunnat tekevät sopimuksen lähetysjärjestön kanssa nimikkolähetin tai -kohteen tukemisesta.

Lähettikirjeissä kerrotaan nimikkolähettien ja -kohteiden kuulumisia. Uusimmat kirjeet on luettavissa Kuulumisia maailmalta -osiossa. Kirjeitä luetaan myös lähetysilloissa.

Saara Mrčela, Sosionomi (AMK) ja kirkon nuorisotyönohjaaja toimii Venäjällä Kansanlähetyksen lähettämänä. Mrčela opiskelee parhaillaan venäjän kieltä Pietarissa. Sen jälkeen hän toimii nuorisotyössä Inkerin kirkon työyhteydessä jossakin Siperian paikallisseurakunnassa. Saaran YouTube-kanava.

Markus ja Heidi toimivat pakolaistyössä Kreikassa Kansanlähetyksen lähettäminä.

Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) on lähettänyt Mikael Tunérin. Hän tuottaa ja ohjaa SAT-7 Pars -kanavalle farsinkielisiä ohjelmia, joita katsotaan mm. Lähi-idässä ja Keski-Aasiassa.

Arja Halttunen työskentelee seurakuntatyössä Itä-Siperiassa burjatien parissa Lähetysyhdistys Kylväjän kautta.

Helene ja Joona Toivanen työskentelevät Myanmarissa / Thaimaassa Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (Sley) lähettäminä. He opettavat Myanmarin Luterilaisen teologian instituutissa. Tavoitteena on kouluttaa nuoria teologeja ja tarjota teologista lisäkoulutusta paikallisen kirkon työntekijöille. Seuraa Toivasten arkea sosiaalisen median kautta. Instagram: toivasetmissio ja Facebook: Toivaset Missio.