Nimikkolähetit

Nimikkolähetit ovat omien alojensa ammattilaisia, jotka on lähetetty maailmalle lähetysjärjestöjen kautta. Seurakunnat tekevät sopimuksen lähetysjärjestön kanssa nimikkolähetin tai -kohteen tukemisesta.

Lähettikirjeissä kerrotaan nimikkolähettien ja -kohteiden kuulumisia. Uusimmat kirjeet on luettavissa Kuulumisia maailmalta -osiossa.

Katja Tynkkynen työskentelee Kolumbiassa, Boliviassa ja Venezuelassa Suomen Lähetysseuran kautta. Kolumbia on kärsinyt vuosikymmenien ajan sisällissodan ja huumekaupan aiheuttamista väkivaltaisuuksista, ja ihmisoikeusrikkomukset ovat arkipäivää. Lähetysseura tukee maassa muun muassa ruohonjuuritason rauhanhankkeita, ihmisoikeustyötä sekä kummityötä. Myös Venezuelan työ kohtaa monia haasteita maan kamppaillessa poliittisen kriisin ja humanitaarisen katastrofin kanssa. Boliviassa Lähetysseuran työ keskittyy etenkin alkuperäiskansojen ja naisten aseman vahvistamiseen sekä lapsityöläisten olojen ja koulutuksen sekä ruokaturvan parantamiseen. Työalueen maissa tuloerot ovat hyvin suuria. Lähetysseura kumppaneineen tekee työtä kaikkein haavoittuvimpien ryhmien parissa.  

Tynkkynen kertoo työstään näin: ”Iloitsen päästessäni tekemään työtä, jossa voin omalla pienellä panoksellani olla mukana edistämässä oikeudenmukaisen rauhan rakentamista sekä ihmisoikeuksien toteutumista. Lasten oikeudet ovat minulle sydämen asia. Kummiyhdyshenkilönä saan olla mukana ehkäisemässä lasten ja nuorten syrjäytymistä. Tiedottajana pääsen kertomaan maiden tilanteista sekä työmme tuloksista alueella.”

Humaira ja Christopher John työskentelevät pakolaistyössä Kreikassa. Humaira on lähihoitaja ja Christopher suntio. Johnit opiskelivat Kylväjän lähetyskurssilla 2021–2022. He lähtivät syyskuussa 2022 yhdessä kolmen lapsensa kanssa pakolaistyöhön Kreikkaan. Työ tavoittaa pakolaisia ja siirtolaisia muun muassa Intiasta, Bangladeshista, Pakistanista ja Nepalista. Johnit olevat kotoisin Pakistanista, osaavat työssä käytettäviä kieliä ja tuovat omalla osaamisellaan ja olemuksellaan todella tärkeän lisän työhön.

Markus ja Heidi toimivat pakolaistyössä Kreikassa Kansanlähetyksen lähettäminä.

Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) on lähettänyt Mikael Tunérin. Hän tuottaa ja ohjaa SAT-7 Pars -kanavalle farsinkielisiä ohjelmia, joita katsotaan mm. Lähi-idässä ja Keski-Aasiassa.

Saara Mrčela, Sosionomi (AMK) ja kirkon nuorisotyönohjaaja toimii Venäjällä Kansanlähetyksen lähettämänä. Mrčela opiskeli venäjän kieltä Pietarissa. Nyt hän toimii lapsi- ja nuorisotyössä Inkerin kirkon työyhteydessä. Saaran YouTube-kanava.

Helene ja Joona Toivanen työskentelevät Myanmarissa / Thaimaassa Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (Sley) lähettäminä. He opettavat Myanmarin Luterilaisen teologian instituutissa. Tavoitteena on kouluttaa nuoria teologeja ja tarjota teologista lisäkoulutusta paikallisen kirkon työntekijöille. Seuraa Toivasten arkea sosiaalisen median kautta. Instagram: toivasetmissio ja Facebook: Toivaset Missio.

Laura ja Arno ovat työssä Lähi-idässä Operaatio Mobilisaation kautta. Heidän työnään on nuorten koulutus ja varustaminen.