Konserttien järjestäminen Nokian seurakunnassa

Seurakunnan kirkoissa voi järjestää kirkkotilaan sopivia konsertteja ja tilaisuuksia. Hinnoitteluun vaikuttaa toteutetaanko tilaisuus yhteistyössä Nokian seurakunnan musiikkityön kanssa. Päätöksen yhteisten konserttien järjestämisestä tekevät seurakunnan kanttorit.

Kirkkotilan vuokra määritellään seuraavin perustein:

Hintaluokka 1

Tiloista ei peritä vuokraa, koska kyseessä on musiikkityön oma tilaisuus tai yhteistyössä musiikkityön kanssa järjestetty tilaisuus. Kyseiset yhteistyötahot saavat myös harjoitella kerran ennen esiintymistä kirkossa ilmaiseksi (ei pe–su). Harjoittelun tulee päättyä klo 21. Yhteistyötahojen kanssa on voimassa palveluvaihtosopimus. Tilaisuuteen tulee olla vapaa pääsy. Ohjelmia voidaan myydä, mikäli siitä on sovittu seurakunnan kanssa.

Hintaluokka 2

Muut kuin Nokian seurakunnan järjestämät tilaisuudet (järjestöt, yhdistykset yms., jotka eivät harjoita kaupallista toimintaa). Tilaisuuksiin tulee olla vapaa pääsy, mutta niissä voidaan myydä ohjelmia. Perusveloitus sisältää tilan käytön 4 tunnin ajalta.

Hintaluokka 3

Kaupallinen toiminta (tilaisuuden järjestäjä myy pääsylippuja tilaisuuteen esim. Lippupalvelun kautta). Kirkkotilan vuokrasta peritään tällöin hinnaston mukainen maksu. Konsertin järjestäjän on huomioitava se, että kirkon ovet on pidettävä turvallisuussyistä aina auki. Konsertin järjestäjä hoitaa tilaisuuteen lipunmyyjät ja valvojat. Seurakunnan puolelta tilaisuudessa on 1 vahtimestari.

Ylimenevältä ajalta peritään tuntiveloituksen mukainen maksu. Tilojen valmistelusta konserttiin veloitetaan erikseen hintaluokassa 2 ja 3.