Hautajaiset

Hautaan siunaaminen on kristillinen tapa osoittaa toivoa ja uskoa ylösnousemukseen. Hautajaisissa seurakunta yhdessä saattoväen kanssa saattaa vainajan viimeiselle matkalle rukouksin ja Jumalan lupauksiin luottaen.

Hautajaisjärjestelyt

Seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä niin hautajaisten suunnitteluun ja toteutukseen kuin muun tuen tarpeeseen. Ota yhteyttä seurakuntatoimistoon.

Kirkolliset toimitukset kirkoissa ovat maksuttomia, mutta seurakunnan tilasta juhlapaikkana peritään tilavuokra. Nokian seurakunnan jäsenille on erilaisia maksujärjestelyjä ja alennuksia, joista voi kysyä seurakuntatoimistosta Lue lisää toimitusten ja tilojen varauksista.

Pappi toimittaa kirkon jäsenen hautaan siunaamisen. Myös kirkkoon kuulumaton voidaan siunata hautaan, jos omaiset sitä pyytävät ja pappi toteaa, että sille on perusteita. Siunausta ei toimiteta, jos vainaja on eläessään ilmaissut, ettei halua kristillistä hautausta.

Omaiset kutsuvat kantajiksi toivomansa henkilöt.

Opas hautausjärjestelyihin Nokian seurakunnassa

Nokian seurakunnan hautauspalvelut

Hautamuistomerkki.

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö