Hautajaiset

Hautaan siunaaminen on kristillinen tapa osoittaa toivoa ja uskoa ylösnousemukseen. Hautajaisissa seurakunta yhdessä saattoväen kanssa saattaa vainajan viimeiselle matkalle rukouksin ja Jumalan lupauksiin luottaen.

Hautajaisjärjestelyt

Seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä niin hautajaisten suunnitteluun ja toteutukseen kuin muun tuen tarpeeseen. Ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon.

Kirkolliset toimitukset kirkoissa ovat maksuttomia, mutta seurakunnan tilasta juhlapaikkana peritään tilavuokra. Nokian seurakunnan jäsenille on erilaisia maksujärjestelyjä ja alennuksia, joista voi kysyä kirkkoherranvirastosta Lue lisää toimitusten ja tilojen varauksista.

Pappi toimittaa kirkon jäsenen hautaan siunaamisen. Myös kirkkoon kuulumaton voidaan siunata hautaan, jos omaiset sitä pyytävät ja pappi toteaa, että sille on perusteita. Siunausta ei toimiteta, jos vainaja on eläessään ilmaissut, ettei halua kristillistä hautausta.

Omaiset kutsuvat kantajiksi toivomansa henkilöt.

Opas hautausjärjestelyihin Nokian seurakunnassa.

Nokian seurakunnan hautauspalvelut.