Kuolemansurun keskellä

Läheisen kuolema voi koskettaa ja järkyttää syvästi. Vaikka kuolemaa olisi osattu odottaa, silti se yllättää. Kuoleman herättämiin ajatuksiin ja tunteisiin ei voi valmistautua.

Suru on ihmisen terve ja luonnollinen tapa kohdata menetys. Jokaisella ihmisellä on oma tapansa surra. Surun kestoa, syvyyttä ja sen vaatimaa aikaa ei voida ennakoida. Surussa kannattaa olla itselleen armollinen ja kunnioittaa tunteitaan.

Surun keskellä tärkeää on läheisten tuki. Myös seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä niin hautajaisten suunnitteluun ja toteutukseen kuin muunkinlaisen tuen tarpeeseen.

Hautajaiset antavat tilan yhdessä suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Hautajaiset antavat tilan surulle

Hautaan siunaamisessa seurakunta saattaa vainajan viimeiselle matkalle rukouksin ja Jumalan sanaan turvaten. Hautaan siunaaminen rakentuu kristillisen toivon ja ylösnousemususkon varaan.

Pappi toimittaa kirkon jäsenen hautaan siunaamisen. Myös kirkkoon kuulumaton voidaan siunata hautaan, jos omaiset sitä pyytävät ja pappi toteaa, että kirkolliseen hautaan siunaamiseen on perusteita. Siunausta ei toimiteta, jos vainaja on eläessään ilmaissut, ettei hän halua kristillistä hautausta.

Linkki: Opas hautausjärjestelyihin Nokian seurakunnassa.

Linkki: Nokian seurakunnan hautauspalvelut.

Kynttilän liekki.