Seurakunnan hallinto ja vaikuttaminen

Luottamushenkilöt valitaan joka neljäs vuosi pidettävillä seurakuntavaaleilla. Täytettyään 16 vuotta nuori saa äänioikeuden ja 18-vuotiaana mahdollisuuden asettua ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa. Seurakuntavaalit järjestetään seuraavan kerran vuonna 2026. Seurakunnan toimintaan on mahdollista vaikuttaa asettumalla ehdolle vaaleissa tai ottamalla yhteyttä tällä hetkellä oleviin luottamushenkilöihin.

Tutustu päätöksentekoelimiin ja valtuutettuihin.

Nainen seurakunnan N-logo heijastuksen edessä.