Seurakunnan hallinto ja vaikuttaminen

Luottamushenkilöt valitaan joka neljäs vuosi pidettävillä seurakuntavaaleilla. Täytettyään 16 vuotta nuori saa äänioikeuden ja 18-vuotiaana mahdollisuuden asettua ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa. Seurakuntavaalit järjestetään seuraavan kerran vuonna 2022. Seurakunnan toimintaan on mahdollista vaikuttaa asettumalla ehdolle vaaleissa tai ottamalla yhteyttä tällä hetkellä oleviin luottamushenkilöihin.

Viimeisimmät pöytäkirjat kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokouksista.