Yhdessä toisen kanssa

Jumala on tarkoittanut ihmisen elämään toisen kanssa. Avioliiton solmimisessa vihittävät sitoutuvat toisiinsa julkisesti. Ilmaistessaan tahtonsa rakastaa toinen toistaan vihittävät sitoutuvat avioliittoon ja siihen, että tekevät parhaansa yhteisen parisuhteen hyväksi. Avioliittoon vihkimisessä aviopuolisot saavat Jumalan siunauksen kannattelemaan parisuhdettaan. Avioliiton perustalle on hyvä rakentaa perhettä.

Kirkollisen vihkimisen edellytykset

Avioliittoon vihkimisen edellytyksenä on, että avioon aikovat ovat luterilaisen kirkon konfirmoituja jäseniä. Mahdollista on sekin, että toinen on kirkon jäsen ja toinen kuuluu muuhun kristilliseen uskontokuntaan. Kirkkomme avioliittoon vihkiminen koskee miehen ja naisen välistä liittoa. Maistraatissa solmittu miehen ja naisen välinen avioliitto voidaan siunata kirkossa. Samaa sukupuolta olevan vihkiparin kanssa voidaan viettää rukoushetki.

Ennen vihkimistä toimitetaan aina avioliiton esteiden tutkinta (ennen kuulutusten ottaminen). Näin varmistutaan, että aiottu avioliitto on lain mukaan sallittu. Avioliiton voi solmia jokainen, joka on täyttänyt 18 vuotta ja joka ei ole avioliitossa ja jota ei ole julistettu holhottavaksi. Avioliiton esteiden tutkintaa pyydetään siitä seurakunnasta, jossa ollaan kirjoilla. Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta on voimassa neljän kuukauden ajan todistuksen antamisesta lukien ja se pitää pyytää seitsemän arkipäivää ennen vihkimistä.

Hääjärjestelyt

Kaikista kirkollisista toimituksista ja tilojen varaamisesta voi sopia kirkkoherranvirastossa. Vihkiminen tapahtuu kirkossa, juhlapaikalla tai muussa paikassa, esimerkiksi kotona. Kirkollisen vihkimisen toimittaa pappi. Pari tapaa hänet etukäteen ja tässä yhteydessä sovitaan vihkimisen yksityiskohdista. Kirkkomuusikon kanssa sovitaan musiikista. Musiikin valinnoissa otetaan huomioon vihkimisen hengellinen luonne. Vihkimisellä täytyy olla vähintään kaksi todistajaa.


 

 

 

 

Vihittävän parin jalat.