Häät eli avioliittoon vihkiminen

Avioon aikovien tulee olla luterilaisen kirkon konfirmoituja jäseniä tai toinen on kirkon jäsen ja toinen kuuluu muuhun kristilliseen uskontokuntaan. Kirkkomme avioliittoon vihkiminen koskee miehen ja naisen välistä liittoa. Maistraatissa solmittu miehen ja naisen välinen avioliitto voidaan siunata kirkossa. Samaa sukupuolta olevan vihkiparin kanssa voidaan viettää rukoushetki.

Vihkimisten ilta 24022024

Katso lisää tapahtumasta.

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta, että aiottu avioliitto on lain mukaan sallittu. Avioliiton voi solmia 18 vuotta täyttänyt, joka ei ole avioliitossa ja jota ei ole julistettu holhottavaksi. Avioliiton esteiden tutkintaa pyydetään siitä seurakunnasta, jossa ollaan kirjoilla. Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta on voimassa neljän kuukauden ajan todistuksen antamisesta ja se pitää pyytää seitsemän arkipäivää ennen vihkimistä.

Avioliiton esteiden tutkintaan liittyvät kysymykset Tampereen aluekeskusrekisteriin: 

  • 03 219 0222 arkisin klo 9–15 tai
  • sähköpostilla: rekisteroinnit.tampere@evl.fi.

Hääjärjestelyt

Hääjärjestelyistä ja tilojen varaamisesta sovitaan seurakuntatoimistossa. Kirkolliset toimitukset kirkoissa ovat maksuttomia, mutta seurakunnan tilasta juhlapaikkana peritään tilavuokra. Nokian seurakunnan jäsenille on erilaisia maksujärjestelyjä ja alennuksia, joista voi kysyä kirkkoherranvirastosta. Lue lisää toimitusten ja tilojen varauksista.

Vihkiminen tapahtuu kirkossa tai muussa paikassa. Vihkimisen toimittaa pappi, jonka kanssa sovitaan vihkimisen yksityiskohdista ennen toimitusta. Kirkossa soitettavasta musiikista sovitaan kirkkomuusikon kanssa. Kappalevalinnoissa tulee ottaa huomioon vihkimisen hengellinen luonne.

Vihkimisellä täytyy olla vähintään kaksi todistajaa.

Aviopari.

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Vihkiminen voi olla pienimuotoinen, intiimi tilaisuus, ja se voidaan toteuttaa myös muussa tilassa kuin kirkossa. Yhtä lailla kirkko saa täyttyä häävieraista ja perinteistä. Tähän on koottu käytännön asioita, jotka on hyvä huomioida, kun alatte suunnitella kirkkohäitä.

Häätavat kirkossa

Mikäli avioliittonne on solmittu aiemmin Digi- ja väestötietovirastossa, se voidaan siunata kirkossa tai muussa toivomassanne paikassa. Avioliiton siunaaminen muistuttaa hyvin paljon kirkollista vihkimistä. Mutta nyt siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle.

Avioliiton siunaaminen