Diakoniatyöntekijöiden avoimet vastaanotot - keskustelua ja apua

keskiviikkoisin klo 12–14 Korkeemäenkatu 20, käynti talon takaa.

Taloudellista avustusta hakiessa mukaan toimeentulotukipäätös ja tiliote viimeisen kuukauden ajalta. Avustukset ovat pääosin kertaluonteisia.

Työntekijät voivat tarvittaessa tulla kotikäynnille asiakkaan kotiin.

Käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Diakoniatyöntekijän tunti Kulmakivessä maanantaisin klo 1112.

Diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot.