Seurakuntalaisuudella on merkitystä

Seurakunnan talouden perustana on kirkollisvero ja osuus valtion rahoituksesta

Seurakunnan talous on riippuvainen kertyneistä verotuloista. Toimintaa rahoitetaan kirkollisverolla ja valtion rahoituksella. Nokian seurakunnassa kirkollisveroprosentti on 1,5.

Seurakunnan osuus valtion rahoituksesta on tukea yhteiskunnallisesti tärkeiden tehtävien hoitamisesta. Niihin lasketaan hautaustoimi, kirkonkirjojen pito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpito.

Mies osoittaa sormilla taivaalle.

Kirkollisveron keskeiset kulukohteet

  • Kirkolliset toimitukset, jumalanpalveluselämä, musiikki
  • Varhaiskasvatus, nuorisotyö, lähetys-, vapaaehtois- ja aikuistyö, diakonia
  • Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston palvelut, ravintopalvelut, viestintä
  • Hautaustoimi
  • Kirkkojen ja muiden tilojen kunnossapito