Seurakuntalaisuudella on merkitystä

Seurakunnan talouden perustana on kirkollisvero ja yhteisövero

Seurakunnan taloudenpito muistuttaa hyvin paljon kuntien taloudenhoitoa. Niiden toiminta on riippuvainen kertyneistä verotuloista. Toimintaa rahoitetaan kirkollisverolla ja yhteisöverolla. Nokian seurakunnassa kirkollisveroprosentti on 1,5.

Kirkon osuus valtiolle maksetusta yhteisöverosta on tukea yhteiskunnallisesti tärkeiden tehtävien hoitamisesta. Niihin lasketaan hautaustoimi, kirkonkirjojen pito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpito.

Lapsi- ja nuorisotyötä, jumalanpalvelusta, hautausmaiden ylläpitoa ja diakoniaa

Seurakunnat käyttävät voimavaroistaan (henkilöstö-, työtila-, palvelu- ja tuotekuluistaan) lähes kolmasosan lapsi- ja nuorisotyöhön. Lapsiperheille, lapsille ja nuorille järjestetään paljon toimintaa.

Diakonian painopiste on henkisessä ja hengellisessä auttamisessa, mutta edellisen laman jälkeen konkreettista materiaalista apua on jaettu entistä enemmän. Diakoniatyö täydentää myös mielenterveyden avopalveluja.

Hautaustoimilaki velvoittaa seurakuntia tarjoamaan jokaiselle kunnan asukkaalle hautapaikan. Vuoden 2007 alusta seurakunnat on velvoitettu osoittamaan tunnustukseton hautausmaa-alue niille, jotka eivät halua tulla haudatuiksi kristilliselle hautausmaalle.

Kirkollisvero mahdollistaa:

  • Seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä elämän tärkeissä tapahtumissa ja arjessa.
  • Vainajat haudataan ja hautausmaat pysyvät kunnossa.
  • Heikko-osaisia autetaan - kirkon jäsenyys tai uskon syvyys ei ole avun saamisen ehto.
  • Monipuolista toimintaa on tarjolla eri-ikäisille ja erilaisista asioista kiinnostuneille.
  • Kasvatuskumppanuutta jaetaan perheiden kanssa.
  • Kirkot ja muut seurakunnan tilat pysyvät lämpiminä ja kunnossa.