Uutislistaukseen

Kirkolliskokous kokoontuu Turussa toukokuun alussa

Työviikon aiheita tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä talousarviomuutokset

Avajaismessua Maarian kirkosta voi seurata suorana videostriimin välityksellä tiistaina 3.5. kello 8.30 alkaen. Messussa saarnaa Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo.  

Arkkipiispa Tapio Luoma avaa istuntoviikon tiistaina kello 10.30

Keskiviikon täysistunnossa on kirkkohallituksen ilmoitukset tuta-menettelyn päättämisestä osana Kirkon keskusrahaston talouden tasapainottamissuunnitelmaa sekä Kirkon energia- ja ilmastostrategian väliraportista sekä kirkkoneuvos Kimmo Kääriäisen suullinen ilmoitus, joka koskee Ukrainan sodan vaikutusta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimintaan ja ekumeenisiin suhteisiin.

Istuntoviikon aikana kirkolliskokouksen käsittelyssä on muun muassa sopimus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Saksan evankelisen kirkon välillä tehdyn sopimuksen 3 §:n muuttamisesta sekä esitys kirkkolakiehdotuksen täydentämisestä.

Kirkolliskokous käsittelee valmistunutta yleisvaliokunnan mietintöä toiminnallisesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta. Käsittelyssä ovat lisäksi Kirkon keskusrahaston ja Kirkon eläkerahaston tilinpäätökset. Kirkkohallitus ehdottaa kirkolliskokoukselle puolen miljoonan euron avustusta ukrainalaisille. Avustus esitetään tehtäväksi Kirkon keskusrahaston talousarvion 2022 muutoksena. Keskusrahastolle esitetään myös lisätalousarviota vuodelle 2022.

Asialistalla on kirkolliskokouksen työjärjestyksen muuttaminen. Jätettyjä edustaja-aloitteita ovat aineiston tuottaminen moninaistuvan hengellisyyden tueksi sekä seksuaalisen häirinnän vastaisten toimien vahvistaminen kirkossa.

Torstaina kello 18 alkaa Kirkolliskokous tapaa lapset ja nuoret -tilaisuus, jossa kirkolliskokousedustajat visioivat tulevaisuutta lasten ja nuorten kanssa. Tapahtumassa esitellään nuorten Tulevaisuuskuvat 2040 -työskentelyn tuloksia, joita kirkon päättäjiä suositellaan käyttämään heidän tehdessään tulevaisuuden suunnitelmia.

2.5.2022 11.59