Uutislistaukseen

Jokainen voi osallistua lasten oikeuksien parantamiseen – Kulmakivessä omat kummikohteet

kk-3.jpg

Chinha on kasvanut terveeksi ja leikkiväksi lapseksi. Kuva Maria Stirling.

”Kristilliset arvot lähimmäisenrakkaus, usko ja toivo ohjaavat työtämme. Työllämme todistamme rajoja ylittävästä Jumalan rakkaudesta sanoin ja teoin”, kirjoittaa Suomen Lähetysseura verkkosivustollaan.

Osana tätä työtä on Kirkon Ulkomaanavun Naisten Pankin rinnalle perustettu Lasten Pankki. Kummilapsirahasto on toiminut Lasten Pankki -nimellä vuodesta 2008 alkaen. Aiemmin (1998 alkaen) ja edelleenkin se on rahasto, jonka kautta kanavoidaan varoja lasten auttamiseksi eri puolilla maailmaa.

Lasten Pankki tukee lasten koulunkäyntiä, hyvinvointia ja rauhankasvatusta Angolassa, Boliviassa, Etiopiassa, Israelissa, Kolumbiassa, Nepalissa, Pakistanissa, Palestiinalaisalueella, Senegalissa, Tansaniassa ja Venezuelassa. Satelliittitelevision opetusohjelmat vahvistavat pakolaislasten perusopetusta Lähi-idässä.

Suomen Lähetysseuran kautta jokainen voi ryhtyä Lasten Pankin kummiksi. Kummin avulla kummityön piirissä olevat lapset saavat mahdollisuuden koulutukseen ja turvalliseen lapsuuteen. Kummitoimintaan on mahdollista osallistua myös porukkana. Näin on tehty Kahvila–Puoti Kulmakivessä, joka on alkanut Lasten Pankin kummiksi. Voit omalla panoksellasi, vaikka kahvittelemalla, osallistua tähän yhteishankkeeseen, josta kerromme laajemmin seuraavassa Valo-lehdessä, joka ilmestyy maaliskuussa 2023.

”Ajatus Kulmakiven omista kummikohteista on monen asian summa. Olemme monesti jutelleet Kulmakiven vapaaehtoisten kanssa siitä, miten lasten hätä maailmalla on valtavan suuri. Meillä on vahva halu auttaa etenkin kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, ja lapset hyvin usein ovat juuri heitä. Toisaalta haluamme tuoda entistä paremmin näkyväksi sitä hyvää työtä, jota kirkko tekee eri puolilla maailmaa”, kertoo lähetys- ja vapaaehtoiskoordinaattori Mervi Vähätalo ja jatkaa:

”Omien kummikohteiden – Lasten Pankki ja Kansanlähetyksen toteuttama Etiopian kummilapsityö – kautta on innostavaa kertoa kahvilan asiakkaille, mihin toiminnan kautta kerätyt varat menevät. Mihin kivaan keitokseen kahvilusikkansa oikein laittaa! Kulmakivi on hyvän tekemisen paikka ja hyväntekeväisyyskahvila – nyt entistä näkyvämmin. Tästä on ilo kertoa nyt, kun tällä viikolla vietetään lapsen oikeuksien viikkoa”.

Kahvila–Puoti Kulmakiven vapaaehtoisia.

 

Kulmakiven toiminnan kautta kerätyt varat menevät puoliksi nokialaisten auttamiseen diakoniatyön kautta ja puoliksi kirkon kansainväliseen auttamistyöhön lähetystyön kautta.

Suomen Lähetysseura on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kansainvälisen työn järjestö ja yksi Suomen suurimmista kehitysyhteistyöjärjestöistä

Suomen Lähetysseurassa tehdään työtä erityisesti niiden ihmisten ja ryhmien kanssa, jotka yhteiskunnat, yhteisöt ja uskonnolliset järjestelmät ovat syrjäyttäneet. Työn näkökulmat ovat niin hengellisiä kuin sosiaalisia ja käytännöllisiä; kirkollinen työ, kehitysyhteistyö, rauhantyö, vaikuttamistyö.

Lastenpankki tukee lasten mahdollisuuksia parempaan tulevaisuuteen

”Lasten Pankkiin voi lahjoittaa myös silloin kun ei haluta sitoutua kummiksi tai pidempiaikaiseen kuukausilahjoittamiseen. Lapsia voi muistaa kertalahjoituksella esim. jonkin tapahtuman tai merkkipäivän yhteydessä. Lasten Pankki on helppo tapa lahjoittaa ja apu voidaan kanavoida joustavasti myös yllättäviin ja hätäaputyyppisiin tarpeisiin lasten hyväksi. Erityisesti viime vuosina on järjestetty eri puolilla maailmaa lastensuojelukoulutuksia, joissa on painotettu lasten turvallista oppimisympäristöä ja lasten oikeuksien toteutumista”, kannustaa Maarit Mäenpää, varainhankinnan suunnittelija Suomen Lähetysseurasta.

Kummitukea kuusi vuotta saanut Jiped Mint Mohamed on tällä hetkellä lukiossa ja viidettä vuotta matematiikkalinjalla. Kuva Wiktoriina Hurskainen.

14.11.2022 13.19