Uutislistaukseen

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on antanut lausunnon kirkkoherran virkaa hakeneista

Nimetön suunn.malli.png

Nokian seurakunnan kirkkoherran virkaan tuli määräaikaan mennessä kolme hakemusta. Hakijat ovat Ville Järvinen, Rovaniemen seurakunnan aluekappalainen, Saila Munukka, Mänttä-Vilppulan seurakunnan kirkkoherra ja Sanna Vuorela, Nokian seurakunnan seurakuntapastori.

Tuomiokapitulin tulee tutkia hakijoiden kelpoisuus kirkkoherran virkaan (KJ 6:15 § 1 mom.). Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on tutkinut hakijoiden kelpoisuuden.

Kokouksessaan 18.1.2023 tuomiokapituli toteaa kaikkien hakijoiden olevan kelpoisia Nokian seurakunnan kirkkoherran virkaan: ”Kaikki hakijat ovat KJ 6:10 §:n tarkoittamassa mielessä kelpoisia täytettävänä olevaan virkaan.”

Tuomiokapitulin tulee antaa kirkkoherran viran hakijoista lausunto (KJ 6:16 § 3 mom.), jossa heitä arvioidaan heidän osoittamansa kyvyn ja taidon perusteella sekä ottaen huomioon seurakunnan tarpeet. Tuomiokapitulin lausunto on apuna seurakunnalle kirkkoherran valinnassa. Omassa päätöksenteossaan seurakunta ei ole sidottu lausunnon arvioihin. Tuomiokapitulin lausunto perustuu hakemusasiakirjoihin ja niihin kirjallisiin vastauksiin, jotka hakijat ovat hakemukseensa liittäneet. Sen lisäksi viran hakijat on haastateltu strukturoidussa haastattelussa 16.1.2023.

Tuomiokapituli toteaa, että johtamiskokemuksen osalta Saila Munukka on hakijoista ansioitunein. Haastattelujen perusteella Nokian seurakunnan edellyttämät erityiset tarpeet täyttyvät parhaiten Ville Järvisen ja Sanna Vuorelan kohdalla.

Viran hakuprosessi siirtyy lausunnon jälkeen seurakunnalle

Tuomiokapitulin lausunnon jälkeen kirkkoherranvaalin toimittaminen siirtyy nyt seurakunnan tehtäväksi yhdessä vaalin valmistelija kirkkoherra, lääninrovasti Olli-Pekka Silfverhuthin kanssa. Seuraavaksi seurakunnan valintatyöryhmä käy läpi hakemukset ja kutsuu haastateltaviksi valitut haastatteluun. Haastattelun jälkeen jatkoon päässeet lähetetään soveltuvuusarviointeihin.

Su 5.2.2023 messun ja yhteisen ruokailun jälkeen on Nokian kirkossa vaalipaneeli, johon seurakuntalaiset voivat osallistua kuulijoina. Ruokailun aikana on mahdollisuus tavata hakijoita. Paneelin juontavat toimittaja Ulla Aurio ja nuorisovaltuuston entinen puheenjohtaja Markus Koski.

Kirkkoherranvaali suoritetaan kirkkovaltuuston kokouksessa 21.2.2023.

19.1.2023 09.49