Uutislistaukseen

Seurakuntakeskukselle väistötila Valkamankadulle

Nokian seurakunnan kirkkoneuvosto päätti pystyttää Seurakuntakeskukselle vuokrattavan väistötilan Valkamankadulle

Kokouksessaan 1.11.2017 Nokian seurakunnan kirkkoneuvosto päätti talousjohtaja Heli Pispan, hallintosihteeri Ari Nikkarikosken ja asiantuntija Ville Varjon laatiman pohjaehdotuksen mukaisesti pystyttää Seurakuntakeskuksen väistötilan seurakunnan omistamalle tontille Valkamankadulla. Väistötila vuokrataan ylöjärveläiseltä Cramo Adapteolta.

Vuokrattavaan väistötilaan päädyttiin taloudellisista ja toiminnallisista syistä

Kartoitettaessa erilaisia väistötilaratkaisuja työryhmä, johon edellä mainitun pohjaesityksen tekijöiden lisäksi kuului kirkkoherra Lauri Salminen ja henkilöstöpäällikkö Virpi Jokela, päätyi ehdottamaan vuokrattavia väistötiloja taloudellisista ja toiminnallisista syistä. Työryhmä tutki ja kartoitti sijainniltaan ja kooltaan mahdolliset vapaat liiketilat Nokian keskustan alueella. Vapaat liiketilat eivät soveltuneet seurakunnan käyttöön erityisesti ääni- ja ilmastointiongelmien vuoksi. Välttämättömät väliseinärakennelmat olisivat lisänneet kustannuksia. Sen sijaan seurakunnan itse omistamalle tontille väistötilan pystyttämisestä ei koidu maanvuokrakuluja ja tilaratkaisut saadaan toimiviksi.

Väistötilan sijainti Valkamankadulla tuo synergiaetuja

Nokian seurakunnalla on tulevan väistötilan välittömässä läheisyydessä neljä kiinteistöä: kirkko, Kanttorila, hautausmaan huoltorakennus ja Maatialan pappila. Kiinteistöissä on kokous- ja kokoontumistiloja. Työaikaa ja matkakuluja säästyy, kun esimerkiksi työneuvottelut voidaan hoitaa kävelymatkan päässä. Kiinteistöhuolto ja vahtimestarit pystyvät hyödyntämään hautausmaan huoltorakennuksessa olevia koneita ja laitteita työssään.

Kirkkoherranvirasto, taloustoimisto sekä osa Seurakuntakeskuksessa työskennelleistä viran- ja toimenhaltijoista muuttaa väistötilaan alkuvuodesta 2018

Alkuvuonna 2018 valmistuvaan väistötilaan siirtyy Nokian seurakunnan kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto työntekijöineen. Tilaan muuttaa myös kirkkoherra, talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, ylivahtimestari, hallintosihteeri, tiedottaja ja varhaiskasvatuksen työalajohtaja ja ohjaaja. Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston asiointipisteiden lisäksi väistötilaan tulee toimistoja, yhteiskäyttöön tarkoitettuja työskentelypisteitä ja yksi kokoustila. Suntio–vahtimestareille ja kiinteistöhenkilökunnalle tulee rakennukseen yhteinen työskentelytila.

Diakoniatyölle on löytynyt pysyvä vuokrattava väistötila keskustasta, Korkeemäenkatu 20. Tilassa toimii diakonian vastaanotto ja siellä työskentelevät diakoniatyöntekijät, lähetys- ja aikuistyön koordinaattori sekä yksi pappi. Kiinteistöstä on vuokrattu myös kokoontumistila ryhmille. Kanttorit ovat siirtyneet väistötarpeen ajaksi Siuron kirkolle. Papistolle on järjestynyt työtilat Kanttorilasta. Ravintopalvelut palvelevat Leiri- ja kurssikeskus Urhatussa. Nuorisotyö pysyy Maatialan pappilassa.

Kirkkoneuvosto haluaa toimia väistötilaratkaisussa nopeasti

Kirkkoneuvosto totesi kokouksessa, että väistötilan pystyttämisellä on kiire. Etätyön tuomat ajankäytölliset ja ergonomiaan liittyvät ongelmat sekä päivittäisen työyhteyden ja vuorovaikutuksen puute kuormittavat työntekijöitä. Lisäksi on tärkeää saada palautettua Kulmakiven tilat kahviotoiminnalle.

Nokian seurakuntakeskus suljettiin syyskuun lopussa 2017 sisäilmaongelmien vuoksi

Nokian seurakuntakeskus suljettiin syyskuussa 2017 vakavien sisäilmaongelmien vuoksi. Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto siirrettiin kiireellisesti Kahvila–puoti Kulmakiven tiloihin. Toiminnalle löydettiin kokoontumistiloja seurakunnan muista toimitiloista ja yhteistyökumppaneiden tiloista. Henkilökunta on työskennellyt muissa seurakunnan tiloissa sekä kotona.

7.11.2017 19.51