Uutislistaukseen

Viisipäiväinen kirkolliskokousviikko käynnistyy 14.5.2018

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu Turun kristillisellä opistolla maanantaista perjantaihin 14.–18.5.2018. Avajaismessussa Maarian kirkossa 14.5. klo 9.00 saarnaa Helsingin piispa Teemu Laajasalo.

Arkkipiispa Kari Mäkinen avaa kokouksen maanantaina kello 10.30. Kyseessä on arkkipiispa Mäkisen viimeinen kirkolliskokous, hän siirtyy eläkkeelle 1.6. alkaen.

Mikäli perustevaliokunnan mietinnöt valmistuvat, kokousviikolla käsitellään selvitystä avioliittoon vihkimisestä luopumisesta sekä edustaja-aloitetta, joka koskee kirkon avioliittokäsityksen laajentamista.

Selvityksen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta laati piispainkokouksen kutsusta professori emerita Eila Helander. Helanderin selvityksessä todetaan, että kirkolla ei ole aihetta luopua vihkioikeudestaan. Kirkolliskokous kävi aiheesta lähetekeskustelua syksyn 2017 istunnossaan.

Edustaja-aloitteen ehdotuksena on, että kirkolliskokous päättäisi ryhtyä valmistelemaan tarvittavia muutoksia kirkon avioliittokäsityksen laajentamiseksi myös samaa sukupuolta olevia pareja koskevaksi. Perinteisellä tavalla avioliittoon suhtautuville turvattaisiin mahdollisuus olla ja toimia kirkossa tasavertaisesti. Edustaja-aloite annettiin kevään 2017 kirkolliskokoukselle, ja sen on allekirjoittanut 22 edustajaa.

Lähetekeskusteluun tulevat edustaja-aloitteet uudesta vaalitavasta kirkon vaaleihin, Suomen lähetyslentäjät ry:n liittämisestä kirkon lähetysjärjestöksi, piispanvaalin kelpoisuusehdoista sekä kirkon raamattukäsityksestä.

Viikon aikana keskusteluun tulee myös mm. kirkkolain ja kirkkojärjestyksen uudistaminen, josta lakivaliokunta on antanut mietintönsä.

Keskiviikkona 16.5. klo 14.00 opetusministeri Sanni-Grahn Laasonen vierailee kirkolliskokouksessa.

Kokouksen täysistunnot striimataan ja kokousta voi seurata myös Twitterissä tunnuksella #kirkolliskokous.

9.5.2018 14.00