Uutislistaukseen

Seurakuntavaalipaneeli

22.10.2018 15.56

Nokian seurakunnan seurakuntavaalipaneeli järjestettiin su 21.10. Nokian kirkossa. Paneelia johti Tampereen seurakuntayhtymän viestintäjohtaja Sami Kallioinen. Meidän kirkko -valitsijayhdistyksestä panelisteina olivat Jonne Nurmi, Seppo Saarinen ja Jorma Nieminen. Tulevaisuuden seurakunta -valitsijayhdistyksen panelistit olivat Pirkko Pihlajamaa, Tuija Kiiskinen ja Aki Nuora.

Seurakuntavaalipaneelissa pohdittiin seurakunnan tilojen tulevaisuutta. Enemmistö ehdokkaista oli valmis purkamaan vanhan sisäilmaongelmaisen seurakuntakeskuksen ja rakentamaan tilalle pienemmän uuden, mutta esille nousi myös tilojen vuokraamisen mahdollisuus. Tuotiin esille myös sitä, että työntekijöiden tulisi mennä yhä enemmän ihmisten luo.

Toisaalta yhteisöllisyyden kaipuu ja toisaalta seurakuntaan mukaan tulemisen vaikeus puhututtivat panelisteja. Tiedetään, että ihmiset kaipaavat yhteisöjä, miksi kirkko ei kelpaa? Tähän kysymykseen tarvittaisiin vastaus sekä nuoremman että aikuisväestön keskuudesta. Vaalipaneelinkin yleisömäärä jäi harmillisen alhaiseksi, vaikka siellä olisi ollut hyvä tilaisuus kysyä valtuutetuiksi pyrkivien mielipiteitä paikallistason asioihin.

Sosiaalista mediaa ja muuta viestintää tulee panelistien mukaan lisätä, että väkeä saataisiin osallistumaan tilaisuuksiin ja pysymään kirkon jäseninä. Nokian seurakunnan strategiassa vuosille 2019–2022 viestintä onkin yhtenä painopisteenä. ”Viestintään kuuluu sekä tiedottaminen toiminnasta että sanoma rakastavasta Jumalasta. Seurakunnan tulee käyttää kaikkia mahdollisia viestintäkanavia resurssien puitteissa ja viestijöinä toimivat kaikki seurakuntalaiset”, on kirjoitettu strategiaan.

Seurakuntavaalit 18.11.2018, ennakkoäänestys 6.–10.11.2018. Kaikille äänestyskelpoisille on lähetetty vaalikirje kotiin. Seurakuntavaaleissa ehdolle voi asettua 18 vuotta täytettyään, mutta äänestää saavat jo 16-vuotiaat. Nokialla on 53 ehdokasta, joista 33 valitaan kirkkovaltuustoon. Valtuusto valitsee keskuudestaan edustajat kirkkoneuvostoon.

Kuvallinen ehdokasluettelo.