Uutislistaukseen

Terhi Törmä hiippakuntadekaaniksi

1.11.2019 14.49

Hiippakuntadekaanin tehtävänä on johtaa ja kehittää hiippakunnallista toimintaa asiantuntijatiimin esimiehenä. Hän on tuomiokapitulin istunnon ja johtoryhmän jäsen.

 

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on yksimielisesti valinnut hiippakuntadekaanin virkaan TT, pastori, ohjauksen ja kehittämisen vs. asiantuntija Terhi Törmän.

 

Virkaan valittavalta edellytettiin kelpoisuusehtojen lisäksi kokonaisnäkemystä kirkon ja sen seurakuntien tehtävästä ja tulevaisuudesta sekä sellaista hallinnollista kokemusta ja taitoa, jota viran menestyksellinen hoitaminen vaatii.

 

Törmä on koulutukseltaan teologian tohtori. Hän on toiminut pappina seurakunnissa ja oppilaitoksissa. Kappalaisena toimiessaan hän vastasi myös pappien esimiestyöstä ennen siirtymistään hiippakunnan vs. asiantuntijaksi. Törmä on työnohjaaja ja palvellut hiippakunnan piispantarkastuskonsulttina, minkä lisäksi hän on toiminut tuomiokapitulin pappisasessorina kahden vuoden ajan.