Uutislistaukseen

Nokian seurakunnan kirkkovaltuuston kokous

17.9.2020 13.50

Nokian seurakunnan kirkkovaltuusto kokousti 16.9.2020 Linnavuoren seurakuntakeskuksessa

Kirkkovaltuusto kokous pidettiin 16.9.2020 Linnavuoren seurakuntakeskuksessa. Esityslista ja myöhemmin lisättävä pöytäkirja ovat luettavissa https://www.nokianseurakunta.fi/info-ja-asiointi/paatoksenteko/kirkkovaltuuston-poytakirjat-ja-esityslistat

Koronavirusepidemian aiheuttamat muutokset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Talous- ja henkilöstökatsaus sekä koronavirusepidemian aiheuttamat muutokset toiminnassa -pykälän käsittelyn aluksi kirkkoherra Lauri Salminen kertoi epidemian aiheuttamista muutoksista yleisesti koko seurakunnassa. 

Kun valtioneuvoston säädökset kokoontumisrajoituksista astuivat voimaan, seurakunnassa keskityttiin perustehtäviin; diakoniseen auttamiseen, sielunhoitoon ja julistukseen. Kokoava toiminta jäi tauolle. Kesällä voitiin järjestää lakisääteiset rippikoulut. Loppukesästä ja syksyllä on käynnistetty myös kokoavaa toimintaa turvallisuusohjeet tarkasti huomioiden.

–    Varhaiskasvatuksen kerhotoiminta on käynnistynyt, Kulmakivi on avattu ja jumalanpalvelukset toteutetaan täydellä kapasiteetilla, muutamia toimintoja mainitakseni. Sen sijaan suuremmat, enemmän väkeä kokoavat tapahtumat kuten Pappilan joulu ja valtakunnallinen Maata näkyvissä -festivaali jäävät toteutumatta, kertoo Salminen.

Diakonian työalajohtaja Hannele Koivisto kertoi tarkemmin, mitä vaikutuksia epidemialla on ollut diakoniatyössä.

–    Aluksi meitä vaivasi sama hämmennys kuin kaikkia muitakin. Tiedonpuute aiheutti ongelmia, mutta kun aloimme saada tietoa ja ohjeita, reagoimme nopeasti vaadittaviin muutoksiin. Turvallisuussyistä otimme vapaaehtoiset pois ruuan jakelusta ja otimme käyttöön ajanvarauksella toimivan vastaanoton. Ajanvaraussysteemi jääkin meille pysyväksi tavaksi, alusti Koivisto.

Helluntaiseurakunta ei pystynyt rajoitusten vuoksi järjestämään normaalioloissa toimivaa ruokailuaan, joten sinne aiemmin lahjoittaneilta kaupoilta ohjattiin lahjoituksen seurakunnan diakoniatyölle. Lisäksi seurakunnalla on ollut käytössä yritysten ja yksityisten ihmisten lahjoituksia ja EU-ruokaa. Jakelijoina toimivat diakoniatyöntekijät ja seurakunnan muita työntekijöitä. Kevään aikana Nokian seurakunta oli Nokialla ainoa ruoka-apua antava yhteisö.

Talousasioista käytiin runsasta keskustelua valtuutettujen kesken. Valtuutetut olivat huolissaan, onko diakonialla riittävästi varoja ja muita resursseja nokialaisten auttamiseen. Samoin oltiin huolissaan suunniteltujen remonttien viivästymisestä ja kiinteistöstrategian valmistumisesta. Todettiin, että seurakunnan talous on kaikilta elementeiltään kunnossa ja auttamiseen ja remontointiin löytyy mahdollisuuksia. Verotulot ovat tippuneet vain vähän ja koska Nokia on muuttovoittokunta, niiden ei uskota dramaattisesti vähenevän jatkossakaan.

Pykälän käsittelyn lopuksi kirkkoherra Lauri Salminen kiitti valtuustoa kristillisessä hengessä käydystä keskustelusta.

Tuloveroprosentti vuodelle 2021 vahvistettiin

Nokian seurakunnan tuloveroprosentti oli 1,40 vuosina 2009–2010 ja 1,50 vuosina 2011–2018. Vuodesta 2019 lähtien veroprosentti on ollut 1,60. Vertailuksi Tampereen hiippakunnassa seurakuntien veroprosentit vaihtelevat välillä 1,25–1,85.

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2020–2022 suunnittelulukujen pohjaksi on myös vuosille 2021–2022 käytetty verotulojen budjetoinnissa veroprosenttina 1,60. Nykyisen strategian mukaisen toiminnan turvaaminen ja kiinteistökannan haasteisiin vastaaminen edellyttää veroprosentin säilyttämistä ennallaan.

Valtuusto päätti tuloveroprosentiksi 1,6.

Nokian seurakunta liittyy aluekeskusrekisteriin vuoden 2021 alussa

Kirkkohallituksen täysistunto linjasi joulukuussa 2018, että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävät ja väestökirjanpitoon liittyvät toiminnot keskitetään aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Keskittäminen tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2022 jälkeen enää hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, vaan ne tehdään seurakuntien muodostamissa aluekeskusrekistereissä.

Käytännössä kirkkoherranviraston palvelut säilyvät entisellään. Dokumentit tilataan aluekeskusrekisteristä.

Kirkkovaltuusto valtuutti kirkkoherra Lauri Salmisen allekirjoittamaan liittymissopimuksen ja nimeämään varsinaisen jäsenen ja varajäsenen Tampereen aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään toimikaudeksi 1.1.2021–31.12.2022. Jäsenen ja varajäsenen tulee olla seurakunnan viranhaltijoita tai työntekijöitä.

Vuoden 2020 muut kokoukset

Kirkkoneuvoston kokouksia: 23.9.2020 klo 15.00 budjetti 1, 28.10.2020 klo 15.00 budjetti 2, 25.11.2020 klo 15.00 ja 2.12.2020 klo 15.00.

Kirkkovaltuuston kokous: 11.11.2020 klo 18.00 talousarvio.

Lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät.