Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston kokous 11.11.2020

13.11.2020 10.34

Kirkkovaltuuston kokouksessa Nokian kirkossa 11.11.2020 käsiteltiin talous-, henkilöstö-, kiinteistö- ja korona -katsaukset, talousarvion 2020 määrärahamuutokset, talousarvio 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelmat 2021–2023 sekä ilmoitusasiat. 

Valtuutetut käyttivät paljon puheenvuoroja aiheinaan mm. työilmapiiri ja -turvallisuus, diakonia, hyvä hallintotapa ja kiinteistöasiat. Lopulta asiat hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Kokouksessa jätettiin neuvostolle aloitteet hankintaohjeen päivittämiseksi ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeen laatimiseksi sekä harkittavaksi toimenpiteet investointiohjelman toteutumattomuudesta.