Uutislistaukseen

Kevan tutkimuksen mukaan koronavuodesta on selvitty hyvin

11.3.2021 15.29

Kevan tutkimus: Kirkon työntekijät ja työyhteisöt selvisivät ensimmäisestä koronavuodesta hyvin

Kirkon alan työntekijät selvisivät ensimmäisestä koronavuodesta hyvin, kun tarkastellaan työn merkitystä sekä työssä koettua innostusta ja työn iloa. Tämä käy ilmi Kevan Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2020 -tutkimuksesta, jonka aineisto kerättiin haastattelemalla puhelimitse kuntasektorin, valtion ja evankelis-luterilaisen kirkon palkansaajia vuoden 2020 syys- ja marraskuun välisenä aikana. Keva tekee Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimuksen joka toinen vuosi. Tutkimuksen ovat suunnitelleet Kevan ja julkisen alan työmarkkinaosapuolten asiantuntijat yhdessä.

Kirkon työntekijät kokevat työnsä merkitykselliseksi

Lähes jokainen kirkon alan työntekijä (92 %) pitää työtään tärkeänä ja merkityksellisenä. Kokemus on vahva riippumatta vastaajan ammatista. Hallinto- ja toimistotyöntekijöiden arviot ovat edellistä kahden vuoden takaista tutkimuskertaa myönteisempiä. Työssä koettiin myös yleisesti innostusta ja työn iloa. Sitä koki noin neljä viidestä kirkon työntekijästä.

Erityisesti seurakuntatyöntekijöiden työn ilo on säilynyt korkealla tasolla. Kirkon alan työntekijöistä 91 % pitää osaamistaan sopivana suhteessa työn vaatimuksiin. Se on korkea luku työn ja teknologian murroksessa ja kun otetaan huomioon koronavuoden haasteet.

Työyhteisöihin ollaan tyytyväisiä

Piispa Mari Leppänen kiitti tutkimuksen julkistamistilaisuudessa seurakuntien työntekijöitä ja esihenkilöitä, kuinka hyvin he ovat pystyneet sopeutumaan korona-ajan haasteisiin ja vastaamaan ihmisten tarpeisiin. Hän korosti, että työyhteisöjen hyvän ilmapiirin ja luottamuksen vahvistamiseen kannattaa kiinnittää kirkon työpaikoilla huomiota, vaikka kirkon työntekijöiden mukaan työilmapiiri on kohentunut edellisestä mittauksesta.

”Luottamus ja työyhteisön hyvä ilmapiiri mahdollistavat kehittämisen ja aikaansaamisen. Myös uusia tapoja yhteisöllisyyden tukemiseen tarvitaan pitkittyneen etätyön vuoksi.”

Koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa oltiin tyytyväisiä esihenkilöiden toimintaan

Kirkon alalla siirryttiin keväällä 2020 etätöihin valtioneuvoston suosituksen mukaisesti niissä ammateissa, joissa se oli mahdollista. Laajasta etätyöstä huolimatta seurakuntatyöntekijöistä useampi kuin kirkon henkilöstöstä keskimäärin koki aikaisempien vuosien tapaan työssään henkistä kuormitusta. Vaikutusmahdollisuuksia työhönsä ja työkykyään he arvioivat puolestaan hivenen edellistä kahden vuoden takaista tutkimuskertaa myönteisemmin.

Lähityötä tekivät hautausmaa- ja kirkon palvelutyöntekijät, joista vain harva koki työnsä henkisesti raskaaksi. Vuoden 2018 tutkimuskertaan verrattuna heistä useampi koki työnsä fyysisesti kuormittavaksi ja vaikutusmahdollisuutensa vähäisiksi.

Kirkon työntekijät olivat koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa varsin tyytyväisiä esihenkilöidensä toimintaan. Tutkimusvuoteen 2018 verrattuna useampi oli sitä mieltä, että työyhteisön esimies käsittelee henkilöstön kanssa työhön liittyviä muutoksia.