Uutislistaukseen

Loppukäyttäjäkyselyn vastaukset

7.6.2021 14.32

Kaikissa kirkkohallituksen Lukkari-verkkosivustojärjestelmää käyttävissä seurakunnissa tehtiin keväällä 2021 loppukäyttäjäkysely. Seurakunnat ovat saaneet kyselytutkimuksen vastaukset. Nokian seurakunta kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita.

Nokialla kyselyyn osallistui 28 henkilöä. 71 % vastanneista oli naisia ja 29 % miehiä. Eniten vastaajia oli ikäryhmässä 56–65 (36 %), sitten 45–55 (22 %), yli 66-vuotiaissa (21%), 36–45 (14 %) ja 26-35 (7 %). Suurin osa vastaajista (64 %) on viikoittain jollain lailla yhteydessä evankelis-luterilaisen kirkon kanssa, vähintään kerran kuussa 14 %.

Kun vastaajilta kysyttiin, suosittelisivatko he sivustoa muille, Nokian seurakunta sai arvosanaksi 7,5 / 10. Yleisvaikutelmaa käytettävyydestä ja ulkoasusta kysyttäessä seurakunta sai arvosanan 3,9 / 5.

Sivustolla kävijät hakevat sivustolta eniten tietoa tapahtumista (61 %), uutisia (29 %) ja tietoa seurakunnan hallinnosta ja päätöksistä (21 %). Vastaajista valtaosa ilmoittaa löytäneensä hakemansa tiedon, 4 % ei tietoa löytänyt. Vastaajista 8 henkilöä on jakanut sivustolta löytämänsä asian: tapahtumatiedon, uutisen tai kiinnostavan tekstin.

Kun kysyttiin avoimien vastausten avulla, mitä asioita seurakunnan verkkosivustolla on mielestäsi liikaa, 1 vastaaja vastasi: ”skaalattua ulkoasua”.

Kysymykseen mitä asioita seurakunnan verkkosivustolta mielestäsi puuttuu, vastaajia oli 4 ja vastaukset olivat:

•    ”Messun ja eri tilaisuuksien seurakunnan työntekijän nimeä ei mainita, kuka vetää raamattupiiriä, kuka pappi on messussa ym.”
•    ”Esim. tänään lauantaina  15.5.20 on kuluneen, edellisen sunnuntain messutiedot, ei huomisen 16.5.20 messuista ole mitään tietoa. Tarvitsen tulevien tapahtumien tietoja, en menneiden tapahtumien! Tämä ongelma toistuu liian usein!”
•    ”Aloitussivulle videolinkit”
•    ”Lisää hengellisyyttä. Pohdintaa blogi-muodossa ajankohtaisista hengellisistä asioista, kuten nyt Helluntaista.”

Miten muuten muuttaisit seurakunnan verkkosivustoa -kysymykseen vastasi myös 4 henkilöä ja vastaukset olivat:

•    ”Yksikertaisempi tapa siirtyä tapahtumailmoituksesta toiseen.”
•    ”Verkkosivut on pidettävä ajantasalla tai tiedottajalle annettava lopputili tarpeettomana työntekijänä kuluttamassa verorahojani!”
•    ”Vapaaehtoistyön sivusto selkeämmäksi ja helpommin löydettäväksi kaikki siihen liittyvät asiat”
•    ”Tapahtumat ja ilmoittautumiset selkeämmiksi”

Muuta palautetta -kysymykseen vastasi myös 4 henkilöä ja vastaukset olivat:

•    ”Toimintavideotovat kivoja.”
•    ”Taphtumahaku on vaikeaselkoinen käyttää.”
•    ”Seurakunnat ajamaan takaisin 2. Helluntaipäivän (maanantai) yhdessä ammattiliittojen kanssa kirkolliseksi arkipyhäksi, kuten oli vuoteen 1972 asti.”
•    ”2. (toisen) Helluntaipäivän (maanantai) palauttaminen kirkkolain mukaiseksi kirkolliseksi arkipyhäksi, kuten oli v. 1972 asti, olisi hyvä asia. Se lisäisi Helluntain merkitystä, muistuttamassa ensimmäisen seurakunnan perustamisesta. Asiaa voisi seurakunnat yhdessä ammattiliittojen kanssa viedä eteenpäin. Näin voisi edistää hengellisyyttä jatkuvan maallistumisen sijaan. Vuoteen 1774 asti oli myös 3. Ja 4. Helluntaipäivä.”

Vastauksia avointen kysymysten vastauksiin

”Messun ja eri tilaisuuksien seurakunnan työntekijän nimeä ei mainita, kuka vetää raamattupiiriä, kuka pappi on messussa ym.” 

Kun messun tapahtumatietoa klikkaa etusivulta eteenpäin, avautuu sieltä ikkuna, jossa henkilötiedot näkyvät. Vakiintuneissa raamattupiireissä työntekijän nimeä ei mainita, mutta jos piiriin on tulossa vierailija, se mainitaan.

”Tarvitsen tulevien tapahtumien tietoja, en menneiden tapahtumien! Tämä ongelma toistuu liian usein!” ja ”Verkkosivut on pidettävä ajantasalla tai tiedottajalle annettava lopputili tarpeettomana työntekijänä kuluttamassa verorahojani!”

Nokian seurakunnassa tapahtumatiedot päivittyvät Katrina-varausjärjestelmän kautta. Tilaisuuden järjestäjä tekee varausjärjestelmässä varauksen ja se siirtyy automaattisesti verkkosivustolle. Lukkari-järjestelmä on laadittu niin, että tilaisuuden alkamisen jälkeen, tieto siitä poistuu verkkosivustolta. Klikkaamalla auki Katso kaikki tapahtumat -painikkeen tulee näkyviin kaikki tulevat varausjärjestelmässä varatut tapahtumat.

Jos sivusto on jäänyt selaimelle päivittämättä, vanhat tilaisuudet ovat näkyvissä. Sivua kannattaa päivittää säännöllisesti tai avata uudestaan joka kerta sivustolla käydessä.

Tiedottaja ei voi vaikuttaa tähän asiaan.

”Aloitussivulle videolinkit”

Aloitussivulla on linkki seurakunnan Youtube-kanavalle ja seurakunnan Facebook-sivulle, joilta löytyvät videomme.

”Lisää hengellisyyttä. Pohdintaa blogi-muodossa ajankohtaisista hengellisistä asioista, kuten nyt Helluntaista.”

Nokian seurakunnan työntekijöiden kirjoittamat hartaustekstit löytyvät Tutki uskoa -osiosta ja seurakunnan Sokeripaloja-blogiin on linkki etusivulla.

”Vapaaehtoistyön sivusto selkeämmäksi ja helpommin löydettäväksi kaikki siihen liittyvät asiat”

Tämän osion toimivuuteen palataan syksyllä, kun lähetys- ja vapaaehtoistyön koordinaattori palaa opintovapaalta.

”Tapahtumat ja ilmoittautumiset selkeämmiksi”

Palautteeseen reagoidaan työalavastaavien ensimmäisessä syksyn kokouksessa.

”Yksikertaisempi tapa siirtyä tapahtumailmoituksesta toiseen.” ja ”Taphtumahaku on vaikeaselkoinen käyttää.” -palautteet kuuluvat sivuston ylläpitäjälle. Ylläpitäjä on saanut nämä samat vastaukset ja pohtii niitä yhdessä muista seurakunnista saadun palautteen rinnalla.