Uutislistaukseen

Kirkolliskokous 3.–6.8.2021

29.7.2021 14.03

Kirkolliskokous kokoontuu tiistaista perjantaihin 3.–6.8.2021 Turun kristillisellä opistolla. Kirkkohallituksen täysistunto päätti ylimääräisessä istunnossaan 7.4.2021 siirtää toukokuun kokouksen elokuulle koronatilanteen ja odotettavissa olevan rokotekattavuuden parantumisen vuoksi.

Edelleen jatkuvan koronatilanteen vuoksi istuntoviikolle saapuvat vain kirkolliskokousedustajat, läsnäolo- ja puheoikeutetut sekä ne työntekijät, joiden työ edellyttää läsnäoloa paikan päällä. Toimittajat ja muu yleisö voivat seurata istuntosalin keskustelua ja kokouksen muita tapahtumia verkon välityksellä kirkolliskokoussivuilta. Kirkon viestintä välittää tarvittaessa haastattelupyyntöjä edustajille.

Työviikon aiheita – edustaja-aloite palauttaisi samaa sukupuolta olevien vihkimisen piispainkokouksen valmisteluun

Avajaismessua Maarian kirkosta voi seurata suorana videostriimin välityksellä tiistaina 3.8.2021 kello 8.30 alkaen. Messussa saarnaa Porvoon hiippakunnan piispa Bo-Göran ÅstrandArkkipiispa Tapio Luoma avaa istuntoviikon tiistaina kello 10. Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen vierailee kirkolliskokouksessa tiistaina kello 14.

Istuntoviikon aikana kirkolliskokous käsittelee muun muassa Kirkon keskusrahaston ja Kirkon eläkerahaston tilinpäätökset ja toimintakertomukset vuodelta 2020. Asialistalla ovat myös kirkolliskokouksen työjärjestyksen uudistaminen ja evankeliumikirjan painoksen korjaukset. Kirkon nelivuotiskertomuksen marraskuussa alkanut käsittely jatkuu.

Kirkolliskokoukselle on jätetty edustaja-aloitteita. Aloitteiden joukossa ovat muun muassa pyyntö piispainkokoukselle valmistella esitys kirkolliskokoukselle samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä ja siunaamisesta, Kirkko Suomessa -brändin muuttaminen ekumeenisesti ja informatiivisesti asianmukaisempaan muotoon, rukouselämän vahvistaminen kirkossa ja kummin lisääminen aikuiselle.

Seuraa kokousviikkoa verkosta

  • Kirkolliskokousviikkoa voi seurata verkko-osoitteessa https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkolliskokous/seuraa-kirkolliskokousta    
  • Kirkolliskokouksen asiakirjat (työsuunnitelma ja vireillä olevat asiat) ja muu informaatio löytyvät niin ikään https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkolliskokous/seuraa-kirkolliskokousta 
  • Kirkolliskokousedustajat löytyvät https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkolliskokous/edustajat
  • Kuvia kirkolliskokouksesta: Kirkon kuvapankki
  • Twitterissä kokousuutisia voi seurata tunnisteella #kirkolliskokous ja #kyrkomötet.
  • Tilaa kirkolliskokouksen uutiskirjeKirkolliskokouksen kanslia toimittaa kaksikielisen uutiskirjeen kirkolliskokouksen työskentelystä. Uutiskirje lähetetään neljä kertaa vuodessa, ja se on suunnattu kaikille kirkolliskokousasioista kiinnostuneille. Ennen kirkolliskokousviikkoa uutiskirjeessä kerrotaan käsiteltäväksi tulevista asioista ja kirkolliskokousviikon jälkeen informoidaan tehdyistä päätöksistä. Uutiskirjeen tilaus: http://kirkolliskokous.mailpv.net/