Uutislistaukseen

Arkkipiispa Luoman puhe ja Piispa Åstrandin saarna kirkolliskokouksen aluksi

3.8.2021 12.14

Arkkipiispa Luoma: Kristityn identiteetti on enemmän kuin “kristilliset arvot” 

Arkkipiispa Tapio Luoma avasi kirkolliskokouksen istunnon Turussa 3.8.2021. Avauspuheessaan hän käsitteli ihmisen identiteetin rakentumista.  

”Kuka minä olen? Huomaan, että tuo sama kysymys toistuu aina vain, uudestaan ja uudestaan, kun elämä kuljettaa uusiin paikkoihin ja uusien ihmisten luo. Oma minäkuva elää keskellä jatkuvaa muutosta ja pyrkii kaiken aikaa tarkentumaan uusien elämänvaiheiden myötä. Kasvava lapsi, nuori aikuinen, keski-ikään ehtinyt ja vanhuuden päiviin yltänyt koettavat nivoa kokemaansa ja oppimaansa siihen kokonaiskuvaan, joka heillä itsestään on. Minuuden rakentuminen on elinikäinen projekti”, arkkipiispa Luoma totesi.

Hänen mukaansa uskonto on monelle tärkeä identiteetin rakennuspuu ja vaikuttaa merkittävällä tavalla monen ihmisen elämään. Hän korosti, että uskontojen ja katsomusten vuoropuhelu on ensiarvoisen tärkeää.  

”Tutustuminen toisenlaiseen uskoon ja ajatteluun ei ole luopumista omasta uskosta ja tinkimistä omasta ajattelusta, vaan se antaa päinvastoin mahdollisuuden syventää ja vahvistaa niitä.”

Hän sanoi, että erilaisuuden kohtaamisen ja vuorovaikutuksen kysymykset eivät koske vain uskontojen ja katsomusten suhteita. Ne liittyvät laajasti ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja koko yhteiskunnan toimintakykyyn. ”Ollaan identiteettipolitiikan alueella.”    

Arkkipiispa pohti puheessaan, mistä kristityn identiteetti muodostuu. Hän sanoi, että usein kristilliseen identiteettiin yhdistetään niin sanotut kristilliset arvot. ”Niistä puhutaan kovin vaivattomasti, mutta vähemmän tulee vastaan täsmällisiä kuvauksia siitä, mitä niillä tarkoitetaan. Huomio kiinnittyy myös siihen, että kaikki arvot eivät näytä olevan samanlaisia kaikille kristityille.”

Hän korosti, ettei kristittyjä kuitenkaan ole kutsuttu ensi sijassa julistamaan ”kristillisiä arvoja” tai niihin perustuvia mielipiteitä.   

”Sen sijaan meidät on kutsuttu pitämään esillä evankeliumin ainutlaatuista viestiä pieniä, heikkoja ja syntisiä ihmisiä rakastavasta Jumalasta, joka haluaa pelastaa koko maailman.”  

“Kristityn identiteetti on sitä, että on Kristuksen oma”, arkkipiispa tiivisti puheensa sanoman.

Piispa Åstrand: Ihmiskunta tarvitsee hyviä tekoja 

Porvoon hiippakunnan piispa Bo-Göran Åstrand saarnasi kirkolliskokouksen avajaismessussa Marian kirkossa 3.8.2021. Hän käsitteli saarnassa auttamista sekä kuinka voimme huolehtia toisistamme pandemian aikana.  

”Pandemia auttoi meitä ymmärtämään yhteenkuuluvuutemme ja miten riippuvaisia olemme toisistamme. Hyvän tekemisen kädet ovat lisääntyneet, vaikka jo luulimme individualismin voimistuneen ja vallanneen koko käden. Hädässä näimme miten auttavat kädet selvästi toimivat käytännössä. Ja näitä käsiä on.” 

”Yhteen liitetyt kädet tekemässä hyvää. Sitä ihmiskunta tarvitsee kamppaillessaan pandemian, palojen, yksinäisyyden ja ilmastouhkien kanssa.”

”Jumala ei tarvitse hyviä tekojamme, mutta lähimmäisemme niitä kylläkin tarvitsee. Siksi kristityn ihmisen tulee olla mitä halukkain palvelija. Ei Jumalan rakkautta tienatakseen vaan sitä edespäin antamalla, lähimmäisen auttamisella hyvillä teoilla. Jumala tarvitsee meidän auttavia käsiä.”

”Tehtävämme on toimia kirkossa, joka näkee lähimmäisen ja hänen elämäntilanteensa, niin omassa maassamme kuin maailmassamme. Kirkossa, joka haluaa sekä sanassa ja teossa välittää Jumalan rakkautta. Yhdessä, Jumalan ja auttavien käsien kanssa rohkenemme uskoa tulevaisuuteen”, piispa Åstrand sanoi.