Uutislistaukseen

Tottijärven, Suoniemen ja keskustan hautausmaita kunnostetaan

5.10.2021 13.08

Tottijärven hautausmaalla vaihdetaan hautamuistomerkkien aluspalkit

Tottijärven hautausmaan niin sanotulla uudella puolella (osastot 4 ja 5) on alkanut hautamuistomerkkien aluspalkkien vaihto mittaustöillä. Urakka jatkuu lokakuun aikana maa-aineksen siirroilla ja betonisten aluspalkkien vaihtamisella. Tähän liittyen alueella tulee liikkumaan työkoneita. Remontin on tarkoitus valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä, mutta sääolosuhteista johtuen se voi jatkua vuonna 2022.

Tottijärven hautausmaan hautamuistomerkkien betoniset aluspalkit ovat rapautuneet ajan myötä, ja vaihtaminen on turvallisuus- ja ulkonäkösyistä välttämätöntä. Vaihdolla parannetaan hautausmaalla kävijöiden ja siellä työskentelevien turvallisuutta. Hautausmaan yleisilme kohenee, kun hautakivet ja muut hautamuistomerkit ovat kauniisti esillä.

Urakka ei vaikuta hautausmaan käyttöön, toimituksiin eikä muuhun toimintaan. Seurakunnan henkilöstöä on ohjeistettu huomioimaan urakan aiheuttamat mahdolliset häiriöt.

Omaisten toivotaan noutavan haudoilta pois kaikki säästettävät monivuotiset kasvit, kukat, lyhdyt, enkelit jne. mahdollisimman pian. Remontin edetessä jäljelle jääneet tavarat kerätään seurakunnan toimesta ja ne ovat haettavissa merkitystä paikasta vanhan työkaluvaraston seinustalta. Noutamattomia kasveja ei kerätä säilytettäväksi.

Tottijärven hautausmaan kartta (ei saavutettava).

Suoniemen hautausmaalla on alkamassa tukimuurin korjaus

Suoniemen hautausmaalla on myös alkamassa remontti. Alueella on tehty remonttia valmistelevaa puunkaatoa. Tukimuurin liikkuneet kivet asennetaan paikoilleen. Remontti ei vaikuta hautausmaan käyttöön, toimituksiin eikä aiheuta omaisille tai muille hautausmaalla kävijöille toimenpiteitä.

Keskustan hautausmaalla uusitaan vesi- ja sähköjärjestelmiä

Pahoittelemme Nokian keskustan hautausmaan kasteluvesi- ja sähköjärjestelmän remontista aiheutuvaa häiriötä. Yhteydenotot tarvittaessa.