Uutislistaukseen

Nokian kirkkovaltuusto teki merkittäviä päätöksiä viimeisessä kokouksessaan

kv.jpg

Päättävä kirkkovaltuusto kokoontui yhteiskuvaan yhdessä vt. kirkkoherra Mikko Sulanderin, talousjohtaja Taina Tuohimaan ja kirkkovaltuuston sihteerin Reija Saarisen kanssa.

Nokian seurakuntaan valitaan uusi kirkkovaltuusto seurakuntavaaleissa 20.11.2022. Uuden kirkkovaltuuston kausi alkaa vuoden 2023 alussa. Nyt istuvan kirkkovaltuuston viimeinen kokous oli 16.11.2022. Kokouksessa tehtiin merkittäviä päätöksiä.

Uusi kirkkoherra valitaan välillisellä vaalitavalla

Kirkkovaltuusto päätti lausua Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille, että Nokian seurakunnan kirkkoherran vaalin vaalitapa on välillinen vaali.

Välillisessä vaalissa valinnan tekevät kirkkovaltuuston jäsenet. Ehdokkaiden lukumäärää ei ole rajoitettu, vaan vaaliin osallistuvat kaikki virkaa hakeneet ja kelpoisuusvaatimukset täyttäneet hakijat. Rekrytoinnin ja vaalin järjestelyä varten perustetaan työryhmä. Välillinen vaali on hyvin lähellä seurakunnan tavanomaista rekrytointiprosessia. Valinta suoritetaan kirkkovaltuuston kokouksessa.

Alustavan aikataulun mukaisesti virka julistetaan avoimeksi 14.12.2022, hakuaika on 15.12.2022–13.1.2023, vaali 21.2.2023 ja viranhoitomääräys annetaan 12.4.2023.

Kiinteistöstrategia päivitettiin vastaamaan nopeasti muuttunutta toimintaympäristöä

Nokian kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.4.2021 Nokian seurakunnan kiinteistöstrategian. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä strategiaa on tarpeen tarkastella ja päivittää riittävän usein.

Nyt päivitetyssä kiinteistöstrategiassa tulevat seurakuntatilat sijoitetaan Korkeemäenkadun tontille rakennettavan asuinkerrostalon alakerroksiin. Aiempi kirkkovaltuuston tekemä päätös ostaa tontti Yrittäjäkadulta ja rakentaa siihen seurakuntatalo on osoittautunut taloudellisten reunaehtojen kannalta hyvin vaikeaksi toteuttaa. Siten strategiassa ei esitetä ko. hankkeen jatkamista vaan kirkkovaltuusto päätti luopua Yrittäjäkadun tonttikaupasta.

Nokian seurakunnan kiinteistöstrategian kantavina arvoina ovat vastuullisuus, ekologisuus ja käyttäjäystävällisyys. Tiloja tarvitaan siksi, että seurakuntalaisuudella on merkitystä. Seurakuntalaisten yhteisöllisyyden, osallisuuden ja toimijuuden mahdollistaminen on tässä ajassa arvokasta. Samaan aikaan on varmistettava, että tulevaisuudenkin seurakuntalaisilla on taloudelliset toiminnan edellytykset.

Linnavuoren seurakuntatalosta luovutaan, kun korvaavat tilat on löytyneet. Tottijärven seurakuntatalon käyttöastetta tarkkaillaan vuoden 2025 loppuun asti, jolloin tilasta luopumista tarkastellaan seuraavan kerran.

Tuloveroprosenttia alennettiin prosenttiyksikön verran vuodelle 2023

Nokian seurakunnan tuloveroprosentiksi päätettiin 1,50. Kuluvan vuoden tuloveroprosentti on 1,60.

Nyt tehty päätös perustuu Kirkkohallituksen suositukseen, jonka se antoi seurakunnille 28.4.2022 yleiskirjeessään nro 19/2022 kirkollisveroprosentin alentamisesta. Suositus perustuu valtiovarainministeriön vero-osaston laskelmiin soteuudistuksen vaikutuksesta kirkollisveroprosenttiin.

Talousarvio vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025 hyväksyttiin

Kirkkovaltuusto hyväksi talousarvion vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025 sekä valtuutti talousjohtajan tekemään budjettikirjaan tarvittaessa teknisiä korjauksia.

Talousarvion tulos vuodelle 2023 on selvästi tappiollinen. Seurakunnan tulos vuonna 2021 oli kuitenkin lähes 730 000 euroa ylijäämäinen. Edellisvuoden tilikauden ylijäämän takia vuoden 2023 talousarvion voitiin hyväksyä alijäämäisenä, vaikka seurakunnan talouden hoitamisessa tavoitteena onkin, että talousarvion tulisi olla tasapainossa.

Vt. kirkkoherra Mikko Sulander (oik.) kukitti päättyvän valtuustokauden puheenjohtajat, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Sisko Nevala, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pirkko Pihlajamaa ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuija Kiiskinen.

Lue myös uutinen ansiomerkkien saajista.

16.11.2022 21.29