Uutislistaukseen

Ihmisiä keskustelemassa.

Nokian seurakunta järjestää syksyllä kaksi Erätauko-keskustelua

22.8.2022 10.43

Nokian seurakunta järjestää Nokian Tehdassaaressa, Puusepän verstaan juhlatilassa, torstaina 29.9. ja torstaina 27.10. Erätauko-keskustelut, molempina iltoina klo 18–20.

Erätauko-keskustelu on tapa käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua. Menetelmän tarkoitus on luoda tasa-arvoista keskustelua eri lähtökohdista tulevien ihmisten kesken. Erätauko-keskustelujen pohjana on arvostavan keskustelun pelisäännöt, joissa ei ole tarkoitus päästä yhteen lopputulokseen vaan kuulla erilaisia näkökulmia aiheesta. Keskusteluja ohjaa koulutettu ohjaaja.

"Erätauko on yhteiskunnallinen rauhanprojekti. Kuunteleminen ja ajan antaminen yhteiselle, rakentavalle keskustelulle vahvistaa ihmisten välistä ja yhteiskunnallista luottamusta", sanoo Erätauko-säätiön toimitusjohtaja Laura Arikka.

"Sillä, mitä olen mieltä ja ajattelen, on väliä, ja on arvokasta sanoa se ääneen. Yhtä lailla sillä on väliä, mitä muut ajattelevat, ja on arvokasta, että saan kuulla ja kuunnella", kertoo Erätauko-keskusteluun osallistunut.

Seurakunta käy keskustelua ekologisuudesta ja hyvän tekemisestä

Seurakunnan järjestämien Erätauko-keskusteluiden teemoina ovat torstaina 29.9. ekologisuus ja torstaina 27.10. hyvän tekeminen.

Osallistujat voivat pohtia kysymyksiä: Mitä minulle merkitsee ekologisuus tai ekologinen elämäntapa? Entä hyvän tekeminen? Kuka on nokialainen hyväntekijä tai millaista arjen hyvän tekemistä olen kokenut tai kaivannut? Miten ekologisuus voisi näkyä seurakunnan arjessa?

"Olen osallistunut Hämeenlinnan kaupungin järjestämiin Erätauko-keskusteluihin ja havainnut menetelmän hyväksi. Uskon, että se toimii myös seurakunnallisissa asioissa", kertoo vt. kirkkoherra Mikko Sulander.

Keskusteluihin kutsutaan nokialaisia, seurakuntalaisia ja seurakuntavaalien ehdokkaita

Erätauko-keskusteluihin kutsutaan kaikkia nokialaisia. Erilaisista taustoista tulevien keskustelijoiden erilaiset näkökulmat avaavat aiheita ja tuovat syvyyttä keskusteluihin. Keskusteluissa esille nousseita näkökulmia ja ajatuksia kootaan seurakunnan strategian – toiminnan ja tulevaisuuden – suunnittelutyöhön.

"Keskusteluiltojen sisältöä käytämme työmme suunnitteluun ja mm. seurakunnan strategian pohjana. Erätauko-keskusteluissa ei tärkeää ole ainoastaan keskustelunaihe vaan myös se, miten keskustelemme. Pysähdymme kuuntelemaan erilaisia ajatuksia ja näkökulmia ja oppimaan niistä. Tämä on siksi mainio mahdollisuus tutustua Erätauko-keskustelumenetelmään", sanoo Mikko Sulander ja kannustaa osallistumaan tilaisuuksiin.

"Haluamme uudella ja erilaisella tavalla kutsua alueen ihmisiä, seurakuntavaaliehdokkaita ja seurakunnan työntekijöitä keskustelemaan ja jakamaan ajatuksia."

Erätauko-keskusteluihin on ennakkoilmoittautuminen

Tilaisuuden luonteesta ja järjestelyistä johtuen keskustelutilaisuuksiin on ennakkoilmoittautuminen. Kaikki osallistujat jaetaan pienempiin ryhmiin, jotta jokaiselle jää tarpeeksi tilaa kertoa omista ajatuksistaan. Keskustelija voi osallistua molempiin tai vain toiseen tilaisuuteen. Keskusteluihin on mahdollista osallistua myös verkon välityksellä. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostiin Teams-linkki ennen tilaisuutta. Keskusteluihin osallistuvia pyydetään saapumaan paikalle ajoissa.

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse viimeistään viikko ennen tilaisuutta (to 22.9. ja to 20.10.) osoitteeseen: kirsi.pyorny@evl.fi.

Lisätietoja Erätauko-menetelmästä.