Uutislistaukseen

Luomme yhdessä toivoa | Nokian seurakunnan uusi strategia

Pyöreä kuvio, jossa on lueteltu strategia 12 keskeistä sanaa: armo, usko, toivo, rakkaus, rohkeus, avoimuus...

Nokian seurakunnan uutta strategiaa valmisteltiin kauan kolmen kirkkoherran johtaessa prosessia; Lauri Salminen aloitti valmistelun, Mikko Sulander jatkoi ja Ville Järvinen saattoi maaliin. Vaikka valmistelu kesti pitkän ajan, strategia itsessään on lyhyt ja ytimekäs.

Strategiatyöskentelyyn osallistui niin kuntalaisia kuin luottamushenkilöitä ja työntekijöitä. Monipuolisen työskentelyn tuloksena toivo, ja sen luominen tässä maailmanajassa, nousi keskeiseksi tavoitteeksi. Tavoitteen saavuttamiseksi seurakunnalle on tärkeää olla rohkea, avoin ja vastuullinen. Toimet tavoitteen saavuttamiseksi ovat kuuleminen ja kutsuminen, auttaminen ja oleminen auttamisen kanavana sekä ekologisuus ja yhdenvertaisuus kaikessa toiminnassa.

”Ajatus yhdessä toivon luomisesta perustuu ajatukseen, että seurakunta on meidän kaikkien hengellinen koti, ei siis palveluorganisaatio tai hotelli, vaan koti, jossa kaikilla on tehtäviä. Työntekijät, luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset ovat saman kodin perheenjäseninä työtovereita. Seurakunta on yhteisö, joka elää jäsentensä ehdoilla etsien yhdessä Jumalan tahtoa. Tätä työtoveruusajattelua haluamme vahvistaa”, linjaa kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pirkko Pihlajamaa.

Strategiaa on kehuttu niin luottamushenkilöiden kuin työntekijöidenkin toimesta selkeäksi ja helposti jalkautettavaksi.

”On äärimmäisen ilahduttavaa, että Nokian seurakunnan uusi strategia nojaa rohkeuteen ja avoimuuteen sekä nostaa toimintamalleissaan esiin ekologisuuden ja yhdenvertaisuuden. Nokian seurakunnan strategiassa halutaan olla siellä, missä kuntalaiset ovat, ihmisten keskellä. Kun rohkeasti ja voimakkaasti tuodaan sekä visuaalisesti että käytännön teoin esiin uutta strategiaa, on Nokian seurakunta entistä enemmän ajan hengen mukainen, rohkea yhdenvertaisuuden puolestapuhuja ja edelläkävijä – myös yhteiskunnallisesti. Yhdessä luomme toivoa!”, sanoi varavaltuutettu Maria Piirainen puheenvuorossaan kirkkovaltuuston kokouksessa 7. kesäkuuta, jolloin uusi strategia hyväksyttiin.

Strategia visualisoidaan elo-syyskuun aikana. Visualisoinnin toteuttaa Tussitaikureiden Kuvitustaikurit. Strategiasta luodaan sekä kuvitusvideo että piirroksia. Valmistuttuaan ne ovat nähtävissä seurakunnan verkkosivustolla.

Nokian seurakunnan strategia 2023–2026

Luomme yhdessä toivoa

Viimeisinä sanoinaan opetuslapsilleen Jeesus lähettää heidät ”kaikkialle maailmaan”. Tämän jälkeen hän lupaa ”Minä olen teidän kanssanne” (Matt. 28:20). Olemme olemassa, koska Jeesus on lähettänyt meidät välittämään Jumalan rakkautta. Hän myös lupaa olla meidän kanssamme ja tukenamme. Nokian seurakunnan tehtävä on elää, sekä tukea ja varustaa nokialaisia elämään, Jumalan rakkautta ja armoa todeksi arjessaan. Tästä nousee tavoite, jonka haluamme saavuttaa: Luomme yhdessä toivoa.

Mikä on meille tärkeää?

Rohkeus

Jeesus on lähettänyt meidät – olemme uskollisia tehtävällemme. Pidämme esillä Jumalan armoa uusia tapoja kokeillen ja rohkeasti uudistuen.

Avoimuus

Nokian seurakunnan hallintoa, johtamista, päätöksentekoa ja toimintaa ohjaa avoimuus. Viestimme aktiivisesti ja monipuolisesti.

Vastuullisuus

Yhteisönä ja yhteisön jäsenenä olemme vastuussa ympäristöstä ja toisistamme. Tuemme yhteiskunnan vähäosaisia ja kulutamme vastuullisesti.

Miten toimimme?

Kuulemme ja kutsumme

Toimimme vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Seurakunta on siellä missä seurakuntalaiset ovat – kutsumme yhteen ja yhteyteen.

Autamme ja olemme kanava auttamiselle

Kehitämme ja etsimme uusia tapoja auttaa paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Seurakunta toimii auttamistyön alustana ja tarjoaa mahdollisuuden auttaa.

Olemme ekologisia ja yhdenvertaisia

Huomioimme ekologisuuden kaikissa valinnoissamme. Edistämme yhdenvertaisuutta omassa toiminnassamme ja ympäristössämme.

Ville Järvinen
Ville Järvinen
kirkkoherra
Valkamankatu 2 A
37100 Nokia
Taina Tuohimaa
Taina Tuohimaa
talousjohtaja
Valkamankatu 2 A
37100 Nokia
Anu Heiskanen
Anu Heiskanen
tiedottaja, viestinnän työalavastaava, työsuojeluvaltuutettu
Valkamankatu 2 A
37100 Nokia

9.6.2023 12.39