Uutislistaukseen

Piispainkokous kokoontuu 5.─6.9.2023

Piispainkokous. Edessä piispa Leppänen, piispa Hintikka ja piispa Laajasalo.

Piispainkokous. Edessä piispa Leppänen, piispa Hintikka ja piispa Laajasalo.

Piispainkokous kokoontuu istuntoonsa Kirkkonummelle 5.─6.9.2023. Asialistalla on muun muassa Pohjois-Amerikan anglikaanis-luterilaisten sopimusten rinnasteisuuden tunnustaminen Porvoon julistuksen kanssa. Lähetekeskustelu asiasta käytiin toukokuun 2023 kokouksessa ja nyt päätettävänä on kirkolliskokoukselle tehtävä esitys.

Porvoon yhteinen julkilausuma ja siihen liittyvä Porvoon julistus on Pohjoismaiden ja Baltian luterilaisten kirkkojen sekä Britannian ja Irlannin anglikaanisten kirkkojen vuonna 1992 valmistunut yhteinen teologinen asiakirja. Sen perusteella toisen kirkon sakramentit ja virat tunnustetaan ja kunkin kirkon jäseniä pidetään saman kirkkoyhteisön jäseninä. 

Sekä anglikaaninen kirkkoyhteisö että Luterilainen maailmanliitto ovat suositelleet Porvoon sopimuksen tasoisten sopimusten rinnasteisuuden tunnustamista. Kyse ei ole uuden sopimuksen solmimisesta vaan aiempien sopimusten yhteensopivuuden virallisesta toteamisesta. Ekumeenisia sopimuksia koskevat asiat käsitellään Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa piispainkokouksessa ja kirkolliskokouksessa.

Käsittelyssä on lausunto kirkkojärjestyksen muutoksista. Esimerkiksi piispainkokouksen työjärjestykseen ehdotetaan mahdollisuutta määrätä kirkkohallituksen viranhaltijoista ja työntekijöistä, joilla olisi oikeus olla läsnä ja käyttää puheoikeutta piispainkokouksessa.

Piipainkokous päättää lisäksi muun muassa edustajien nimeämisestä Suomen Ekumeeniseen Neuvostoon 2024─2026 ja piispan nimeämisestä Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskuntaan vuosiksi 2022–2025. Piispat päättävät myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tavoitteista Luterilaisen maailmanliiton yleiskokouksessa Krakovassa 13.–19.9.2023.

Piispainkokouksen esityslista löytyy Domus-palvelusta, jonne asiakirjat tulevat viikkoa ennen kokousta.

31.8.2023 08.14