Uutislistaukseen

Kirkkoherran esipuhe toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2024–2026

Ville Järvinen.

Kuva: Roope Saraste | Studio Saraste

Viime vuodet ovat olleet muutoksen aikaa. Toimitilojen suhteen olemme murrosvaiheessa. Sekä kirkkoherran että talousjohtajan tehtäviin on valittu uudet vakinaiset viranhaltijat. Henkilöiden ja johdon vaihtumiseen liittyvä prosessi on myös johtanut uusiin linjauksiin ja toimintatapoihin. Viestinnässä avoimuus on nostettu luovuttamattomaksi painopisteeksi. Kirkkovaltuusto on myös hyväksynyt seurakunnalle uuden strategian ”Luomme yhdessä toivoa”. Tästä strategiasta nousee myös vuosien 2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelma.

Muutos vaatii usein myös paljon energiaa. Seurakuntalaisilta ja työyhteisöltä organisaation muutosten keskellä eläminen on vaatinut sopeutumista, uuden omaksumista ja samalla luottamista tulevaan kaiken keskellä. Uuteen sopeutumisen lisäksi myös uuden luominen vaatii aikansa ja energiansa. Työntekijöiltä ja seurakuntalaisilta vaadittava uudistamis- ja uudistumisnopeus on suhteutettava tähän kokonaistilanteeseen.

Meidän tulee seurakuntana arvioida jatkuvasti toimintatapojamme: Miten vastaamme parhaiten tämän hetken haasteisiin? Mihin resursseja on lisättävä? Mistä luovuttava? Ihmisten hengellisyys ei ole vähentynyt. Uskontojen merkityksen kasvu on esimerkiksi Sitran mukaan globaali megatrendi. Suomessa uushenkisyys on kasvava ilmiö, samoin kokemuksellisuuden ja yhteisöllisyyden kaipuu. Myös maailmanpolitiikan epävarmuus nostaa ihmisissä tarvetta käsitellä hengellisiä kysymyksiä.

Uskon vakaasti, että kirkon sanomalla on kyky puhutella nokialaisia tänäänkin. Meidän tehtävämme on tuoda kolmiyhteisen Jumalan rakkaus osaksi nokialaisten elämää mahdollisimman helposti koettavassa muodossa. Osana tätä meidän on määrätietoisesti, koko seurakunnan voimin, kehitettävä myös jumalanpalveluselämää niin, että siinäkin näkyy seurakuntalaisten hengellisen kokemuksen moninaisuus. Pohjimmiltaan meidän tehtävämme ei ole tarjota nokialaisille palveluja tai toimintaa, vaan perhe, johon kuulua. Tästä jokainen seurakuntalainen on vastuussa.

Luomme yhdessä toivoa – Nokian seurakunnan strategia kutsuu meitä tekemään työtä yhdessä. Yhdessä seurakuntalaisten kesken. Yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Seurakunnan merkittävin voimavara on seurakuntalaisissa. Meidän tulee yhä enemmän luoda toimintakulttuuria, jossa seurakuntalaisilla on mahdollista aloitteellisesti olla luomassa uutta. Vain näin seurakunta voi olla todellinen Kristuksen ruumis, jossa näkyy ihmisten ja Jumalan lahjojen moninaisuus. Vain tämän moninaisuuden kautta seurakunta voi tavoittaa Nokialla asuvat monin eri tavoin maailmaa katsovat ja kokevat ihmiset. Tämä tarkoittaa myös riittävää työvoimaresurssin määrittämistä seurakuntalaisten johtamiselle. Seurakuntalaisten valmentaminen ja ohjaaminen vaatii työntekijöiltä aikaa. Uudet toimintatavat ja seurakuntalaisten suurempi osallisuus eivät synny päälle liimaamalla. Lopulta johdon tehtävä on mahdollistaa riittävä ajallinen resurssi uuden luomiseen.

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa otetaan askelia kohti edellä kuvattua seurakuntamallia. Seurakuntaa, jossa seurakuntalaisilla on avaimet ja mahdollisuus olla laajasti rakentamassa seurakuntaa. Seurakuntaa, jossa työntekijät ovat seurakuntalaisten osallisuuden mahdollistajia. Seurakuntaa, joka on Kristuksen ruumis. Ensi vuonna emme kaikessa ole vielä perillä, mutta yhdessä olemme askeleen lähempänä.

Ville Järvinen, kirkkoherra

Ville Järvinen
Ville Järvinen
kirkkoherra
Valkamankatu 2 A
37100 Nokia

23.11.2023 11.46