Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä

Puheenjohtajan nuija.

Nokian seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui 24.4.2024 Maatialan pappilan Pakarissa.

Krematoriohankkeelle myönteinen päätös

Pirkanmaan seurakuntien kesken on käyty keskusteluja uuden krematorion perustamisesta Tampereen seudulle. Seurakunnista saadun palautteen mukaan Pirkanmaan seudulla on tarve uudelle krematoriolle. Nykyisen krematorion kapasiteetti ei riitä alueella tarvittaviin tuhkauksiin. Vatialan krematorio on ensisijaisesti Tampereen seurakuntien käytössä, vaikka palvelee muitakin seurakuntia kapasiteettinsa mukaan.

Uudesta, seurakuntien yhdessä omistamasta krematoriosta on tehty alustavia hankeselvityksiä ja laskelmia. Perusteellisten selvitysten mukaan uuden krematorion rakentaminen olisi järkevintä Vatialan hautausmaan yhteyteen. Kustannukset olisivat näin ollen edullisemmat. Myös logistisesti Vatialan sijainti on keskeinen. Rakennus- ja ympäristöluvan saamisen kannalta nykyisen laitoksen laajentaminen olisi helpompaa kuin laitoksen sijoittaminen kokonaan uuteen toimipisteeseen. Tampereen seurakuntayhtymä suhtautuu uuden krematorion sijoittamiseen nykyisen krematorion yhteyteen myönteisesti.

Nokian seurakunnan hautausmailla tuhkaus on erittäin suosittu hautausmuoto. Erilaisia tuhkahautausmahdollisuuksia on jo nyt useita erilaisia, ja lisäksi on suunnitteilla mm. pienoismuistolehto puolisoille. On seurakunnan alueella asuvien etu, että Nokian seurakunta on mukana yhteisessä krematoriohankkeessa, jolloin nokialaiset vainajat saadaan tuhkattua mahdollisimman lähellä.

Nokian seurakunnan kirkkoneuvosto vastaa Tuomiokapitulin lähettämään kirjeeseen, että Nokian seurakunta haluaa olla mukana osakeyhtiössä ja hyväksyy sijoituspaikaksi Vatialan. Seurakunta on valmis osallistumaan asukaslukuun perustuvalla suhteellisella osuudella krematorioyhtiön pääomittamiseen. Kirkkoneuvosto sitoutuu esittämään valtuustolle, että valtuusto päättää seurakunnan antavan osuuttaan vastaavan takauksen yhtiön lainoista.

Kirkkoneuvosto nimesi Nokian seurakunnan yhdyshenkilöksi krematoriohankkeeseen talousjohtaja Taina Tuohimaan.

Kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa julistettiin avoimeksi

Pitkäaikaisen nuorisotyönohjaajan siirryttyä uusiin haasteisiin palkattiin vuoden 2024 alusta nuorisotyöhön määräaikainen viranhaltija. Määräaikaisuuden perusteena oli nuorisotyön henkilöresurssien ja työtehtävien uudelleen organisointi. Lisäksi vakituisessa virassa olevan erityisnuorisotyöstä vastaavan nuorisotyönohjaajan palvelussuhde päättyy 31.8.2024.

Nuorisotyön tarve ei ole Nokialla vähenemässä. Osana rakenneuudistusta tehtäviä jaetaan nuorisotyön tiimin sisällä uudelleen, niin että tiimin rakenne palvelee parhaalla tavalla nuorten kohtaamista ja tavoittamista. Tehtävien järjestelyiden myötä toisen varhaisnuorisotyötä hoitavan nuorisotyönohjaajan pääasialliseksi uudeksi tehtäväksi tulisi erityisnuorisotyö 1.9.2024 alkaen nykyisen viranhaltijan palvelussuhteen päätyttyä.

Avoimeksi tulee yksi virka alakouluikäisten parissa tehtävään työhön ja yksi rippikoulun jälkeiseen nuorisotyöhön. Kirkkoneuvosto päätti julistaa virat avoimeksi.

Nuorten vaikuttajaryhmän jäsenet ja erityisammattihenkilö hautaustoimeen valittiin

Nokian seurakunnassa toimii nuorten vaikuttamismahdollisuuksia seurakunnan päätöksenteossa edistävä nuorista koostuva ryhmä. Nokian seurakunnan hallintosäännössä määritellään, että kirkkoneuvosto valitsee tästä ryhmästä kolmijäsenisen edustajiston, eli kirkkojärjestyksen tarkoittaman nuorten vaikuttajaryhmän.

Kirkkoneuvosto valitsi vuodelle 2024 Katarine Karetien, Susanna Keskisen ja Eero Lähdesmäen nuorten vaikuttajaryhmän jäseniksi sekä nuorten vaikuttajaryhmän läsnäolo- ja puheoikeudelliseksi edustajaksi kirkkoneuvostoon Eero Lähdesmäen, hänen 1. varahenkilökseen Katarine Karetien ja 2. varahenkilöksi Susanna Keskisen.

Erityisammattihenkilön työsuhteiseen tehtävään valittiin Toni Rantanen valitsijatyöryhmän ehdotuksen mukaisesti.

Ville Järvinen
Ville Järvinen
kirkkoherra
Valkamankatu 2 A
37100 Nokia
Taina Tuohimaa
Taina Tuohimaa
talousjohtaja
Valkamankatu 2 A
37100 Nokia

25.4.2024 10.59