Uutislistaukseen

Diakoniatyöntekijöiden läsnäolo somessa on madaltanut kynnystä hakea apua

Diakoniabarometri 2018 – Yksinäisyyden monet kasvot julkaistiin Kirkon diakonian päivillä lauantaina 15.9. Barometrin otsikko kuvastaa diakoniatyön tämän hetken näkyvintä ominaispiirrettä. Köyhyys, työttömyys, päihteet ja yksinäisyys ovat keskeisimpiä diakoniatyöntekijöiden kohtaamia sosiaalisia ongelmia joka puolella Suomea.

Diakoniatyöntekijät käyttävät työssään ahkerasti sosiaalisen median kanavia, erityisesti Facebookia. He kokevat, että digidiakonia madaltaa kynnystä hakea apua ja lisää näin tavoitettavuutta. Sähköiset työvälineet ovat nopeuttaneet kommunikointia ja helpottaneet työntekoa. Toisaalta sosiaalisen median aktiivisuus on entisestään hämärtänyt työajattomien työntekijöiden työn ja vapaa-ajan eroa. Osa diakoniatyöntekijöistä kokee sen kuormittavana. Tulevaisuudessa työntekijän tulee diakoniatyön asiantuntijuuden lisäksi omaksua monipuoliset viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Puolet diakoniatyöntekijöistä kohtaavat viikoittain henkilöitä, jotka tinkivät varattomuuden vuoksi terveydenhuollostaan. Kolmannes diakoniatyöntekijöistä kohtaa viikoittain yksinäisiä nuoria aikuisia, joiden yksinäisyyteen liittyy ongelmia päihteiden käytössä, ammattikoulutuksen puute, työttömyys sekä mielialan ongelmat. Ylisukupolvinen huono-osaisuus näkyy diakoniatyön arjessa vahvasti.

Pienempien paikkakuntien diakoniatyöntekijät nostavat nuorten aikuisten työttömyyden ja yksinäisyyden erityiseksi huomion kohteeksi. Tämän ohella merkittävimpänä huolen aiheena on sosiaali- ja terveyspalvelujen heikentyminen pitenevien välimatkojen ja sosiaali- ja terveysalan resurssivajeen vuoksi.

17.9.2018 11.42