Uutislistaukseen

Nokian seurakuntaan on valittu uusia työntekijöitä

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 28.11.2018 valinnut avoinna olleisiin hautaustoimen erityisammattihenkilön tehtäviin Nanna Rankilan ja Mikko Levosen, suntio-vahtimestarin tehtäviin Maija Ilveksen ja diakonian virkaan Aino Kivelän.

Seurakunta toivottaa siunausta valituille.

5.12.2018 10.35